Štát začína s rozdávaním dotácií na zatepľovanie

Ilustračné foto
Ekologický dom FreeDigitalPhotos.net

Žiadosti o príspevok na zateplenie rodinných domov vo výške maximálne 8 800 eur možno podávať do 30. septembra tohto roka, alebo do zaevidovania najviac päťsto žiadostí.

Majitelia rodinných domov starších ako desať rokov môžu od 17. júna podávať elektronicky žiadosti o podporu na ich zateplenie vo výške maximálne 8 800 eur. V rámci piatej výzvy, ktorú Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) vyhlásilo 15. mája, je možné podávať žiadosti o príspevok na zateplenie rodinných domov do 30. septembra tohto roka, alebo do zaevidovania najviac päťsto žiadostí.

Dotácia do výšky 40 %

Úspešní žiadatelia môžu na zateplenie rodinných domov získať dotáciu do výšky 40 % z oprávnených nákladov, maximálne 8 tisíc eur, a na dokumentáciu osemsto eur. V piatom kole výzvy už neplatí podmienka, že zateplenie musí realizovať licencovaná firma. Žiadatelia musia však naďalej predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia. Žiadať o príspevok môže fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je majiteľom rodinného domu. Príspevok možno poskytnúť, ak práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po 31. decembri 2014. Jednopodlažný rodinný dom môže mať podlahovú najviac 150 štvorcových metrov a viacpodlažný 300 štvorcových metrov.

Organizácia Budovy pre budúcnosť (BPB) v pondelok upozornila, že hoci ministerstvo dopravy podporuje program na zateplenie rodinných domov od roku 2016, jeho znalosť je nízka. Z prieskumu agentúry Focus z novembra 2018 vyplynulo, že tento program poznajú spontánne dve percentá opýtaných a len štyri percentá vlastníkov rodinných domov o ňom počuli a majú dostatok informácií.

„Na potrebu riadnej propagácie programu upozorňujeme ministerstvo od jeho spustenia v roku 2016 a aj počas rokovaní v tomto roku. Je poľutovaniahodné, že ministerstvo za tri roky nedokázalo zorganizovať propagačnú kampaň,“ uviedla riaditeľka organizácie Budovy pre budúcnosť Kateřina Chjadiaková. Náklady kampane odhadujú na desiatky tisíc eur, pričom na príspevky je vyčlenených 30 miliónov eur v kombinácii s dotáciami na nájomné bývanie. „Aj spustená výzva tak pôjde bez riadnej propagácie,“ poznamenala.

Niektorí rekonštrukciu neplánujú

Spomínaný prieskum tiež ukázal, že 23 percent vlastníkov rodinných domov rekonštrukciu neplánuje, i keď by to bolo potrebné, pretože nemajú dostatok finančných prostriedkov. „Propagácia musí prebiehať kontinuálne a cielene. Program bez kampane nevie osloviť viacej vlastníkov, ktorí plánujú obnovu či výstavbu rodinného domu. Bez propagácie sú prostriedky vyčlenené na program zatepluj.sk nehospodárne vynaložené na svoje účely,“ povedala Chajdiaková. Napríklad v Českej republike na obdobný program Nová zelená úsporám hneď po jeho vyhlásení v roku 2009 dali na propagáciu viac ako polovicu rozpočtu. Vlani bolo v tomto programe schválených asi 8 500 žiadostí o dotáciu. Ak by podľa BPB bol na Slovensku rovnako úspešný a propagovaný program, tak by malo byť schválených 5 500 príspevkov ročne.

Organizácia Budovy pre budúcnosť cez svoje členské združenia zastupuje záujmy viac ako 150 firiem s celkovými tržbami 1,7 mld. eur a takmer deväťtisíc stálymi zamestnancami.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom