Vojenská služba po novom: Štát ju ide takto zatraktívniť

V Žiline sa lúčili s vojakmi, čaká ich misia v Afganistane
Príslušníci Ozbrojených síl SR, odchádzajúci plniť úlohy do operácie Resolute Support v Afganistane počas slávnostného nástupu v areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Žilina, 29. máj 2015. Foto: SITA/Milo Fabian

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Parlament schválil nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorého hlavným cieľom je zatraktívniť vojenskú službu a nastaviť podmienky tak, aby bolo povolanie vojaka celoživotné. Právna norma prináša zásadnú zmenu v personálnej oblasti. Ruší sa nepopulárny konkurenčný výber a zavádzajú sa nové pravidlá služobnej kariéry profesionálneho vojaka, ktoré posilnia vplyv veliteľov na kariérny rast vojaka.

Vojaci aj naďalej dostanú príspevok na bývanie

„Cieľom tohto zákona, ktorému predchádzali mnohé diskusie s vojakmi, je v prvom rade stabilizovať personál a zatraktívniť vojenskú službu. Zároveň týmto zákonom chceme odstrániť pocity neistoty, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby a vyplývajú zo súčasnej platnej úpravy. Myslím, že pozitívnou správou pre všetkých vojakov je, že napriek veľkým tlakom sa nám podarilo zachovať príspevok na bývanie, ktorý sa iba premenuje na stabilizačný,“ povedal minister obrany Martin Glváč.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa v zákone zavádzajú napríklad nové druhy štátnej služby. A to stála štátna služba a krátkodobá štátna služba.

Do stálej štátnej služby môžu byť profesionálni vojaci vymenovaní z dočasnej po 17 rokoch trvania štátnej služby. V stálej štátnej službe budú profesionálni vojaci až do dosiahnutia vekovej hranice 55 rokov. V novom zákone je preto napríklad rozšírená tabuľka hodnostných platov o ďalšie dva stupne. To znamená, že vojakom budú stúpať platy v porovnaní s dnešným stavom po dlhší čas, čím ich chce rezort obrany motivovať, aby zotrvali v službe dlhšie. Na druhej strane ozbrojené sily nechcú v svojich radoch držať vojakov, ktorí o službu nemajú záujem. Po splnení nároku na výsluhový dôchodok budú môcť na vlastnú žiadosť odísť a služobný úrad bude povinný ich žiadosti vyhovieť.

Príplatky k platu až do výšky 100 percent

Počíta sa tiež s možnosťou úpravy príplatkov niektorým príslušníkom ozbrojených síl, ako napríklad letovodom, pilotom a aj príslušníkom Vojenského spravodajstva. Balík peňazí vyčlenený na mzdové náklady sa pritom nezmení. Príplatky nebudú rásť na úkor iných vojakov, ani nebudú znamenať škrty na iných miestach, avizuje rezort obrany. Navrhovaná zmena súvisí so zmenou bezpečnostnej situácie a rizík. Zároveň tiež bude motiváciou pre nedostatkové vysokokvalifikované špecializácie.

„Je dôležité povedať, že všetky dôležité platové náležitosti ako sú príplatky a príspevky zostanú zachované. Pre profesionálnych vojakov nedostatkových odborností a špičkových odborníkov je výrazným pozitívom zavedenie osobitných stabilizačných príspevkov,“ uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim.

Príplatky k platu až do výšky 100 percent budú môcť po novom získať všetci príslušníci ozbrojených síl. Vojaci budú môcť získať príplatok za plnenie úloh spojených s vysokou mierou ohrozenia života alebo zdravia alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou. Pôvodne návrh počítal s príplatkami až do výšky platu iba pre vojenských tajných.

Oznamovatelia korupcie budú chránení

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov nadväzuje na novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú prijal parlament v prvej polovici aktuálneho volebného obdobia. „Predchádzajúca vláda bohužiaľ v tejto oblasti nič neurobila, som rád, že nám sa to podarilo,“ povedal šéf rezortu obrany.

Vojaci Ozbrojených síl SR, ktorí oznámia protispoločenskú činnosť alebo korupciu, budú chránení. V prípade, ak profesionálny vojak ako vodič motorového vozidla bude viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok a v dôsledku toho spôsobí dopravnú nehodu, bude zo služobného pomeru prepustený.

Právna norma dopĺňa nový druh vojenských vyznamenaní, a to o vojenskú medailu „Za zranenie v boji“ a o vojenský odznak „Za bojový kontakt“.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin GlváčMilan Maxim
Firmy a inštitúcie MO Ministerstvo obrany SROzbrojené sily Slovenskej republiky