Ak pacient zatají prenosnú chorobu, hrozí mu pokuta aj trestné stíhanie

Právo, zákony, súd
Ilustračný obrázok. pixabay.com

Ak pacient zatají prenosnú chorobu, hrozí mu podľa zákona pokuta. Dokonca môže byť aj trestne stíhaný. Upozorňuje na to odborník na medicínske právo Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Právna zodpovednosť sa netýka len pacienta, ale i jeho príbuzných a známych, ktorí o ohrození vedia.

Takýto prípad sa vyskytol v Nemocnici Košice-Šaca, ktorá hospitalizovala pacienta s ťažkosťami dýchania. Príbuzní opakovane popreli, že by bol v kontakte s niekým, kto bol v zahraničí. Jeho vnuk sa pritom nedávno vrátil z Talianska.

Platí to aj pri podozrení na ochorenie

Každý z nás sa má správať tak, aby predchádzal vzniku škody na zdraví alebo majetku iných osôb. To platí v aj v prípade, ak má pacient na základe verejne publikovaných informácií podozrenie, že získal nákazlivé ochorenie, no o tomto podozrení úmyselne mlčí, alebo dokonca zámerne uvádza nepravdivé informácie,“ tvrdí Humeník.

Zákon o ochrane verejného zdravia zaväzuje každého:

  • oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
  • poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci.

Pokuta až do 1 659 eur

Ak teda niekto takúto skutočnosť zatají, dopustí sa priestupku. „Za porušenie oznamovacej povinnosti úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur,“ zdôrazňuje Humeník.

Cieľom tejto právnej úpravy je efektívnym spôsobom predchádzať vzniku a šíreniu nákazlivých ochorení. Preto sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na všetky osoby, ktoré získali informácie relevantné na predchádzanie nákazlivého ochorenia,“ vysvetľuje právnik.

Človek, ktorý má prenosnú chorobu je podľa zákona povinný správať sa tak, aby zabránil jej prenosu na iných. Je povinný označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a určiť okruh osôb, na ktorý mohol prenosnú chorobu preniesť.

Pacienti od pôvodcu nákazy môžu aj vysúdiť škodu

Právnik zároveň upozorňuje, že človek, ktorý sa nakazil od inej osoby, ktorá napriek prejavom ochorenia neprijala ochranné opatrenia, by mohol mať nárok na škodu vzniknutú v dôsledku ochorenia.

Môže ísť napríklad o zamestnancov, ktorých kolega namiesto toho, aby ostal doma, prišiel do práce, hoci vedel že môže mať ochorenie. Museli by však dokázať, že sa nakazili od neho a že v danom čase musel vedieť o tom, že trpí ochorením, alebo má jasné príznaky tohto ochorenia,“ vysvetľuje Humeník.

Môže ísť aj o trestný čin

Tí, ktorí sa napriek symptómom ochorenia ďalej správajú tak, že ohrozujú svoje okolie a umožňujú ďalšie šírenie nákazlivého ochorenia, sa podľa Humeníka môžu dopúšťať aj trestných činov.

Zákon pozná napríklad trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Ak by ochorenie COVID-19 bolo možné podradiť pod niektoré z ochorení uvedených vo vyhláške ministerstva spravodlivosti, neoznámenie či zatajenie alebo zavádzanie o existencii príznakov ochorenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu.

V tomto prípade je sadzba jeden až päť rokov odňatia slobody pri úmyselnom konaní alebo až tri roky pri nedbanlivostnej forme spáchania skutku,“ zdôrazňuje právnik.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ivan Humeník
Firmy a inštitúcie h&h PARTNERSNemocnica Košice - Šaca