Kde môže Covid-19 zvýšiť tlak na nemocnice? Mapa najohrozenejších regiónov Slovenska

Regióny a obce, v ktorých je vyššia miera rizika vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 Foto: SAV

Slovensko má z hľadiska demografického zloženia obyvateľstva niektoré regióny a obce, v ktorých je vyššia miera rizika vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19.

Údaje z Číny, do určitej miery potvrdzované aj aktuálnymi údajmi z európskych krajín či z USA poukazujú na úzke prepojenie demografických ukazovateľov so zdravotnými komplikáciami pri ochorení Covid-19.

Vek či pohlavie môžu byť rizikovým faktorom pre hospitalizáciu, umiestnenie pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) alebo úmrtie.

Rozhodoval vek aj pohlavie

Demografi Branislav Šprocha z Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Vladimír Bačík z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravili analýzu s názvom „Priestorová distribúcia rizikových skupín osôb na Slovensku v spojitosti s ochorením COVID-19“.

Autori sa vo svojej analýze pokúsili kombináciou údajov zo zahraničia s aktuálnou vekovo-pohlavnou štruktúrou obyvateľstva Slovenska zmapovať obraz možných priestorových rozdielov v distribúcii rizikovej populácie.

Snažili sa identifikovať regióny a obce, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku vzniku vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Získané údaje by mohli predstavovať dôležitú informáciu pre regionálne a lokálne krízové štáby pri ich rozhodovaní o zdravotníckych a epidemiologických opatreniach.

Západné Slovensko má rizikovejšiu populáciu

Medzi oblasti s nadpriemerným zastúpením osôb vystavených možnému riziku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 patria okresy stredného a juho-západného Slovenska, ale tiež priestor medzi okresmi Myjava a Trenčín.

Rovnako rizikovým sa ukázali byť niektoré mestské okresy hlavného mesta Bratislavy a okres Košice IV a Medzilaborce na východe Slovenska.

Na druhej strane, práve viaceré okresy východného a severného Slovenska (s výnimkou prihraničných okresov) boli identifikované ako priestory s najpriaznivejším zastúpením osôb s možným vznikom komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19 v miestnych populáciách. Výsledky analýzy budú ďalej prehlbované a aktualizované o najnovšie epidemiologické poznatky.

Regióny a obce, v ktorých je vyššia miera rizika vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 Foto: SAV

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Branislav ŠprochaVladimír Bačík
Firmy a inštitúcie SAV Slovenská akadémia viedUK Univerzita Komenského v Bratislave