Ministerstvo zdravotníctva má v pláne riešiť akútny nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých

Lekár, konferencia
Foto: ilustračné, Getty images

Rezort zdravotníctva chce riešiť akútny nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých. Zaoberá sa tým novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorú v stredu schválila vláda.

Ministerstvo zdravotníctva SR v nej navrhuje zavedenie doplnkovej odbornej prípravy pre lekárov so špecializáciou vo vybraných odboroch, ktorých obsah štúdia je príbuzný so štúdiom v odbore všeobecné lekárstvo a ich dĺžka štúdia je najmenej päť rokov. Prijatým opatrením by sa mal podľa ministerstva systém všeobecnej ambulantnej starostlivosti rýchlejšie doplniť všeobecnými lekármi.

Novelou nariadenia vlády sa má tiež odstrániť nesúlad niektorých ustanovení, ktoré upravujú výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach farmaceut, sestra a pôrodná asistentka a ustanovení, ktoré upravujú špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár so smernicou Európskeho parlamentu a Rady.

Ďalej ide o zosúladenie študijných odborov v ustanoveniach, ktoré upravujú odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach s vyhláškou ministerstva školstva o sústave študijných odborov SR.

Európska komisia zaslala Slovensku stanovisko, z ktorého vyplynulo, že si štát nesplnil povinnosť podľa niektorých článkov smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií. „Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zosúladiť nariadenie vlády s príslušnými článkami citovanej smernice,“ vysvetlil v materiáli rezort zdravotníctva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEP Európsky parlamentMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SR