Nemocnica Zlaté Moravce oslávila 145. narodeniny, má sa čulo k svetu

Nemocnica Zlaté Moravce
Nemocnica Zlaté Moravce Foto: AGEL SK

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, oslávila 1. januára svoje 145. narodeniny. Presne v tento deň v roku 1875 tu bola zriadená prvá župná nemocnica a prijala svojich prvých pacientov.

Ako informovala hovorkyňa Agelu Martina Pavlíková, hoci bol rok 2019 pre nemocnicu zlomový, podarilo sa ju vďaka spolupráci mesta nielen zachovať, ale rozbehla aj niekoľko nových projektov.

Nemocnica rozšírila spektrum zdravotných výkonov a dokonca vybudovala nové oddelenie.

Sústredili sa na konkrétne výkony

Za rok 2019 tu bolo celkovo hospitalizovaných viac ako 2 730 pacientov a nemocnica zrealizovala približne 820 operačných zákrokov.

Z nášho pohľadu bolo zásadným, že spoločnosť AGEL prijala rozhodnutia, v ktorých zohľadnila súhlasy na niektorých druhy výkonov zo strany zdravotných poisťovní,“ uviedol predseda predstavenstva nemocnice Miroslav Jaška.

Do popredia sa tak dostali tie výkony, ktoré sú v nemocnici nosné, pre nemocnicu perspektívne a konkurencieschopné v rámci regiónu.

Rekapitulujú úspechy

Jedným z najvýznamnejších úspechov nemocnice bolo otvorenie nového lôžkového oddelenia pre dlhodobo chorých pre pacientov, ktorým je potrebné zabezpečiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.

Náklady na revitalizáciu oddelenia presiahli 30 tisíc eur. Oddelenie, ktoré svoju činnosť rozbehlo na jeseň, prijíma pacientov všetkých zdravotných poisťovní.

Okrem toho nemocnica zrevitalizovala za cca 20 tisíc eur oddelenie vnútorného lekárstva. Obnovy sa dočkali aj všetky komunikačné priestory pre pacientov a zdravotnícky personál.

Zaviedli sme nový komunikačný systém pacient – sestra. Veľkou zmenou je aj vybudovanie hygienickej časti pre hendikepovaných pacientov,“ vymenoval Jaška.

Bojovali s fámami o zrušení nemocnice

V novembri pacienti získali možnosť navštíviť novú poradňu chronických rán a stómií, ktorá sa zaoberá problematikou preležanín, diabetických defektov, vredov predkolenia, ťažko liečiteľných operačných rán a iných dlhodobo sa nehojacich defektov.

Za dva mesiace fungovania ambulancie bolo vyšetrených 31 pacientov, čo potvrdzuje, že pacienti majú o túto novú službu záujem,“ zhodnotil Jaška.

Zlatomoravecká nemocnica vlani zaviedla aj tzv. laseroterapiu, čo je forma svetloliečby s výraznými biostimulačnými, protibolestivými a protizápalovými účinkami. Touto technikou bolo od apríla odliečených 1 309 pacientov.

Som rád, že sme postavenie nemocnice zastabilizovali, že skončili kuvičie hlasy o jej možnom zatvorení a potvrdil sa pravý opak. Nemocnica má svoje stabilné postavenie v regióne a budeme ju rozvíjať ďalej,“ uzavrel Jaška.

Pamätná tabuľa na stene prvej budovy nemocnice Zlaté Moravce
Foto: AGEL SK

Z histórie Nemocnice Zlaté Moravce

 • V prvých rokoch svojho fungovania mala nemocnica celkovo 55 postelí v troch budovách. Ročne tu bolo hospitalizovaných okolo 400 pacientov.
 • Prvý zdravotný obvod bol v Zlatých Moravciach zriadený v roku 1877, plat obvodného lekára bol 300 zlatých.
 • Neskorší nedostatok priestorov viedol k postaveniu nového pavilónu podľa projektu budapeštianskeho staviteľa Kolbenheyera.
 • Za zásluhy o rozvoj zdravotníctva v Tekovskej župe, za dobré zvládnutie cholerovej epidémie, ako i výstavbu župnej nemocnice dostal v roku 1893 Dr. Ľudovít Benkő titul kráľovského lekárskeho radcu.
 • Po skončení druhej svetovej vojny, mala nemocnica tri oddelenia: chirurgické, interné a oddelenie prenosných chorôb. Jej kapacita bola 180 postelí, čo bol vyše trojnásobný nárast v porovnaní so stavom pred prvou svetovou vojnou.
 • V roku 1947 vzniklo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Predtým sa pôrody vykonávali doma a gynekologické operácie sa robili v rámci chirurgického oddelenia.
 • V objekte niekdajšieho skonfiškovaného kláštora Tešiteľov Božieho srdca bolo po prestavbe v roku 1950 otvorené detské oddelenie a o dva roky neskôr krčné, nosné, ušné s operačnou sálou a 16 lôžkami.
 • V roku 1953 vzniklo pri detskom oddelení aj oddelenie pre nedonosené deti. Úmrtnosť týchto detí bola omnoho vyššia ako u detí donosených. V tomto období sa zriadilo aj malé biochemické laboratórium a RTG pracovisko.
 • Nemocnica v Zlatých Moravciach bola okresnou od roku 1923 do roku 1960, potom sa stala satelitným zariadením OÚNZ Nitra.
 • Začiatkom 80-tych rokov sa začalo s výstavbou novej budovy polikliniky, otvorená bola v roku 1985.
 • Rozhodnutím ministerstva zdravotníctva sa 1. januára 1992 Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce stala samostatným právnym subjektom.
 • Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce.
 • Od 1. januára 2017 nemocnicu prevádzkuje skupina AGEL.
 • Aktuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť takmer 45 000 obyvateľov.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Jaška
Firmy a inštitúcie Nemocnica Zlaté Moravce