Praktickí lekári sa chcú pozerať viac na pacienta ako na počítač

lekár, pacient
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Praktickí či rodinní lekári v Európe trávia čoraz viac času pred počítačom. Je to dôsledkom rôznych stratégií, potreby zaznamenať a uchovať informácie dostupné pre viacero strán a prechodu na digitalizovaný reporting.

No pritom sa akosi stalo, že sa ich práca do značnej miery točí viac okolo obrazoviek než okolo pacienta. Zhodli sa na tom účastníci 24. konferencie Svetovej organizácie rodinných lekárov (WONCA). Dve tisícky lekárov z celej Európy sa zišli v hlavnom meste Slovenska.

Ďalšou problematicky sa vyvíjajúcou oblasťou podľa nich sú komerčné záujmy a pokračujúce vysoké investície do sekundárnej a terciárnej starostlivosti. To je totiž v rozpore so všeobecným nastavením, že primárna starostlivosť je optimálny spôsob poskytovania účelnej a účinnej zdravotnej starostlivosti. Dôsledkom takéhoto vývoja môžu aj praktickí lekári robiť chyby.

Dôležitá je ľudská stránka

V časoch intenzívneho vedeckého výskumu a technologických zmien sa ľudská stránka medicíny stáva čoraz dôležitejšou. „Ľudská stránka má hlbokú hodnotu tak pre pacientov ako aj lekárov,“ uvádzajú delegáti v záverečnom vyhlásení konferencie.

wonca bratislava
Foto: WONCA

Uznávajú, že rodinní lekári musia pracovať na ľudských a osobných celoživotných vzťahoch so svojimi pacientmi. Rozvíjanie otvorených vzťahov a venovanie viac času pacientom pomáha rodinným lekárom zvyšovať kvalitu prevencie a starostlivosti.

Starostlivosť na mieru pacientom

Lekári chcú preto zaviesť úzku spoluprácu s vládami, tvorcami stratégií a mimovládnymi organizáciami. Jej cieľom má byť zlepšenie chápania povahy a podstaty služieb rodinných lekárov a ich ústrednú úlohu v primárnej zdravotnej starostlivosti.

Potrebné je preto zvýšiť počet ľudských zdrojov tam, kde je to potrebné. Musia preto bližšie spolupracovať aj so vzdelávacími inštitúciami a súčasnými a budúcimi študentmi medicíny.

wonca Bratislava
Účastníci 24. konferencie WONCA v Bratislava Foto: WONCA

Lekári musia podľa svojich slov pokračovať v starostlivosti a poskytovaní útechy pacientom individualizovanou liečbou. Vyhnúť by sa mali nadbytočnej diagnostike a nadmernej liečbe, ale rovnako aj nedostatočnej diagnostike a zanedbanej liečbe.

Zaviazali sa ďalej rozvíjať akčný plán a spolupracovať so všetkými subjektmi. Chcú tak zlepšiť podmienky práce v primárnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť spoločenskú a psychickú prosperitu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom