Procesy pri obhliadkach mŕtvych po novom spadajú pod ÚDZS, ktorý bude vyhotovovať rozpisy lekárov

Mrtvola, umrtie
Koronavírus sa v úmrtnosti dostal na ôsme miesto. Foto: ilustračné, Getty images

Procesy pri prehliadkach mŕtvych tiel budú po novom realizované priamo pod gesciou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Úrad bude vyhotovovať rozpis prehliadajúcich lekárov zostavený podľa jednotlivých okresov.

Vyplýva to zo schváleného pozmeňujúceho návrhu, ktorý parlament schválil pri hlasovaní o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel zavedený v roku 2018 vo forme súkromných obchodných spoločností sa totiž ukázal ako málo funkčný a nehospodárny. Cez verejné obstarávanie služieb organizátora vzrástla cena prehliadky mŕtveho tela z 25 eur na 118 eur za prehliadku, tá sa ale nepremietla primerane do vyšších odmien pre lekárov.

Lekári zarobia o 60 percent viac

Legislatívna zmena má eliminovať tvorbu neprimeraného zisku súkromnými spoločnosťami zabezpečujúcimi výkon prehliadok mŕtvych tiel. Výkon prehliadok mŕtvych tiel sa bude zabezpečovať formou dobrovoľnosti. V prípade nezáujmu o túto činnosť sa zachová povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu.

ÚDZS predpokladá, že týmto spôsobom sa každoročne ušetrí 800-tisíc eur. Zároveň sa zvýši výška úhrady za prehliadku mŕtveho tela pre prehliadajúcich lekárov, ktorí vykonávajú prehliadky prednostne na dobrovoľnej báze a na základe rozpisu, a to vo výške 40 eur za prehliadku plus náklady na dopravu. To je o 60 % viac, ako bola úhrada za prehliadku mŕtveho do začiatku roka 2018.

V rozpise môžu byť aj všeobecní lekári a špecialisti

V súvislosti so zrušením Inštitútu organizátorov prehliadok bolo tiež potrebné upraviť v zákone výkon prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia. Prehliadky budú vykonávané na základe rozpisu, ktorý bude vyhotovený na každý mesiac pre územie jednotlivých okresov.

Do rozpisu budú prednostne zaraďovaní lekári, ktorí majú záujem o vykonávanie prehliadok a zamestnanci úradu. V prípade, ak pre daný okres nebude možné zabezpečiť vykonávanie prehliadok na báze dobrovoľnosti, úrad zaradí rovnomerne do rozpisu aj všeobecných lekárov či špecialistov, pričom títo budú mať zákonom stanovenú povinnosť prehliadku vykonať.

„Upraví sa tiež vydávanie oprávnení na výkon prehliadok mŕtvych tiel, ktoré bude úrad vydávať na požiadanie lekárom, ktorí majú dobrovoľný záujem o vykonávanie prehliadok a chcú byť zaradení do rozpisu. Predpokladom vydania oprávnenia je absolvovanie školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,“ uvádza sa vo schválenom pozmeňujúcom návrhu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou