Reforma dlhodobej starostlivosti čaká na budúcu vládu

||
Foto: Pixabay.com

Slovensko sa ani v tomto volebnom období nedočkalo zákona o dlhodobej starostlivosti. Problém spočíva v presahu problematiky zo zdravotníctva do sociálnej sféry. Dohodnúť sa nedarí už roky.

Aj posledný pokus skončil neúspechom. Dve rezortné ministerstvá sa aspoň dohodli na niektorých opatreniach, ktoré majú situáciu trochu vylepšiť. Ako priblížila riaditeľka Odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva Inštitútu zdravotnej politiky pri MZ Zuzana Földesová Motajová, navrhovaná novela zákona definuje následnú zdravotnú ústavnú starostlivosť.

Má pomôcť pacientom ostať trochu dlhšie v nemocnici a doliečiť sa,“ vysvetlila Földesová Motajová. Následne budú môcť pacienti ísť do domov ošetrovateľskej starostlivosti až na šesť mesiacov.

Podľa Földesovej Motajovej sa pripomienkové konanie ešte raz zopakuje. Materiál by sa mal na rokovaní vlády objaviť zarovno so stratifikáciou zrejme ešte v júli. Parlament by sa ním tak mohol zaoberať na jeseň.

To sú však len základné opatrenia. Ako skonštatovala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová, v tomto volebnom období sa už reformy dlhodobej starostlivosti nedočkáme.

Stav je neudržateľný a riešiť ho treba urgentne

Zástupcovia organizácií združených v AOPP a oboch ministerstiev sa v utorok stretli na spoločnom rokovaní. Za cieľ si kladú vypracovať spoločnú stratégiu. Tá potom poslúži ako návod na zmenu legislatívy.

Zuzana Földesová Motajová Mária Lévyová Petr Fiala Martin Giertl
Zľava: Podpredseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, prezidentka AOPP Mária Lévyová a riaditeľka Odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva IZP Zuzana Földesová Motajová

Ako pacienti upozorňujú, chýba tu koordinovaný a integrovaný model, ktorý by jasne zadefinoval podmienky a kompetencie v tejto oblasti.

Riešenie problému sa však posúva. No ako upozornil splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, populácia starne a riešenie treba hľadať čoraz naliehavejšie.

Stav poskytovaných služieb, ktoré spadajú do tejto oblasti, nie je do budúcna udržateľný ani z finančného hľadiska, ani z pohľadu kvality či dostupnosti,“ varuje AOPP.

Rezorty sú podfinancované

Systém dnes rozlišuje medzi zdravotnou starostlivosťou, ktorá je financovaná z verejného zdravotného poistenia, a sociálnymi službami, ktoré naopak spadajú do kompetencií rôznych inštitúcií verejnej správy.

Sestra senior
Foto: Thinkstock

Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku, ktorú ministerstvá a AOPP pripravujú, preto smeruje k väčšej prepojenosti a spolupráci týchto systémov. Riešením by mohla byť lepšia adresnosť finančných prostriedkov. Ohľad by sa mal brať na potreby ľudí, nie na typ využívaných služieb.

Treba pritom zdôrazniť, že rezort zdravotníctva aj sociálnych služieb je z dlhodobého hľadiska podfinancovaný. Pristúpiť k akýmkoľvek zmenám bez doplnenia finančných prostriedkov, bude komplikované,“ upozorňuje Lévyová.

Boj s byrokraciou

Najväčší problém, prečo sa dnes odkázaní pacienti nedokážu dostať k týmto službám, je veľká byrokracia pri posudzovaní nároku na jej získanie.

Inštitúcie, ktoré posudzovaciu činnosť oprávnenosti nároku vykonávajú, súčasne tieto služby zriaďujú a neraz aj financujú. To nezaručuje objektivitu pri posudzovaní nároku. Ten, kto o nároku rozhoduje, má súčasne povinnosť ho zabezpečiť.

Súčasťou stratégie bude preto aj návrh na vytvorenie jednotného a nezávislého systému hodnotenia. Mal by garantovať právo na poskytnutie dlhodobej starostlivosti. Zohľadňovať by sa mal pritom nielen stupeň odkázanosti, ale aj komplexný posudok žiadateľa a jeho nároky.

Kontrolu by mohol prevziať ÚDZS

Podľa partnerov projektu je nevyhnutné, aby sa v systéme poskytovania dlhodobej starostlivosti pristúpilo k centralizácii údajov žiadateľov.

Návrh Stratégie pritom pamätá aj na kvalitu poskytovaných zdravotných a sociálnych služieb pre dlhodobo chorých a odkázaných. Tá by mala byť zabezpečená na základe jasne definovaných kritérií, štandardov a indikátorov.

Kontrolu ich dodržiavania však musí zabezpečovať nezávislá, kapacitne vybavená inštitúcia. Takýmto subjektom by mohol byť pri zavedení potrebných zákonných úprav Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti by AOPP, ministerstvá a splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti mali dokončiť v auguste. Pripravovaný materiál bude pritom obsahovať nielen názory a odporúčania odborníkov, ale zohľadní aj požiadavky tých, ktorých sa téma dlhodobej starostlivosti dotýka najviac.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mária LévyováMartin GiertlZuzana Földesová Motajová
Firmy a inštitúcie AOPP Asociácia na ochranu práv pacientov