Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani schválila 926 žiadostí o liečbu v cudzine

peniaze
Foto: GettyImages

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku schválila 926 žiadostí o liečbu v cudzine. Ako informovala v tlačovej správe, vlani za liečbu svojich poistencov v cudzine uhradila vyše 26 mil. eur. Je to asi o 2 mil. eur viac ako v roku 2017.

VšZP hradí svojim poistencom liečbu v cudzine, ak ide o schválenú plánovanú liečbu, ale aj neplánovanú akútnu liečbu, teda liečbu pri náhlom ochorení alebo zhoršení zdravotného stavu počas pobytu v cudzine.

Platí aj za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ.

Najdrahšie sú transplantácie

V roku 2018 VšZP prijala 811 nových žiadostí o liečbu v cudzine a vydala 931 rozhodnutí. Z toho 926 žiadostí poisťovňa schválila.

Štátna poisťovňa financovala svojim poistencom najmä liečbu v Českej republike (84 % schválených žiadostí), Nemecku (6 %) a Rakúsku (4 %). Dvom poistencom schválila liečbu v USA.

K finančne najnáročnejším výkonom v cudzine patria transplantácie orgánov spolu s nevyhnutnými predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami a protónová liečba. Z celkových predpokladaných nákladov na schválenú liečbu v cudzine tieto výkony predstavujú vyše polovicu.

Transplantácie orgánov sa realizujú v najväčšom počte v Českej republike, Rakúsku a u detí aj v Nemecku.

Na liečbu v zahraničí treba splniť podmienky

Na schválenie plánovanej zdravotnej starostlivosti je podľa poisťovne potrebné preukázať, že dané ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote pri zohľadnení zdravotného stavu poistenca. Prípadne že navrhovaná liečba ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou sa na Slovensku nevykonávajú.

Musí sa tiež preukázať, že boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v cudzine sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie jeho zhoršenia a ochorenie si vyžaduje použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v SR.

Dôvodom je tiež, ak má poistenec VšZP bydlisko v inom členskom štáte a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v SR, v mieste bydliska.

Najviac peňazí ide na neplánovanú liečbu

Okrem schválenej liečby VšZP hradila svojim poistencom aj liečbu pri náhlom ochorení alebo zhoršení zdravotného stavu. V týchto prípadoch nie je možné počet ošetrených poistencov v cudzine ovplyvniť.

Za akútnu (neplánovanú) zdravotnú starostlivosť VšZP v roku 2018 uhradila za svojich poistencov takmer 19,5 milióna eur. To predstavuje 74 % z celkových výdavkov na liečbu v cudzine.

Poisťovňa informovala aj o preplatení cezhraničnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, bez ohľadu na to, či je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti financovaný z verejného systému. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia v SR.

V roku 2018 bolo schválených 214 žiadostí o udelenie súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, všetky do Českej republiky. Z nich bolo 203 formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 11 formou ústavnej zdravotnej starostlivosti. V 202 prípadoch išlo o výkon asistovanej reprodukcie pri liečbe neplodnosti, v ostatných najmä o ortopedické, očné a gynekologické operácie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa