Zdravotníci sú vystavení riziku kontaminácie cytostatikami, ukázal pilotný monitoring

Chemoterapia

Zdravotníci v slovenských nemocniciach sú vystavení riziku kontaminácie toxickými cytostatickými liečivami podávanými pri chemoterapii. Vyplýva to z pilotného monitoringu Slovenska realizovaného v rámci medzinárodného projektu Masarykovho onkologického ústavu a Recetox v štyroch nemocniciach na Slovensku.

Cytostatiká podávané pri chemoterapii sú extrémne toxické látky. Zdravotníkom môžu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako pacientom.

Najviac zvyškov bolo na miestach podávania

Zo všetkých odobratých vzoriek bolo 58,4 % pozitívnych. Priemerné hodnoty u väčšiny pozitívnych vzoriek prekročili odporúčané limity,“ informovala o výsledkoch vedúca úseku prípravy cytotoxických liečiv z Ústavnej lekárne Masarykovho onkologického ústavu v Brne Lenka Doležalová.

Najčastejším miestom výskytu boli priestory aplikácie ako stacionár a lôžková časť či podlaha toaliet pacientov.

O trochu lepšia bola situácia na sesterských izbách, v priestoroch lekární a administratívnych priestoroch. Najvyššia nameraná hodnota pochádzala z prostredia aplikácie, teda na podlahe pod infúznym stojanom. Odporúčaný limit prekročila viac ako 2 000-krát.

Urobila som si tu dosť poznámok na to, aby som mohla ísť za ministerkou zdravotníctva a celú situáciu ohľadom podmienok pri príprave a podávaní chemoterapie s ňou okamžite začať riešiť. Slovenská legislatíva naše sestry dostatočne nechráni,“ povedala na sympóziu Príprava a podávanie chemoterapie poslankyňa Národnej rady SR Elena Červeňáková.

Na Slovensku monitoring chýba

Rečníci sa na sympóziu zhodli na tom, že na Slovensku chýba predovšetkým pravidelný monitoring kontaminácie a legislatívna podpora.

Monitoring je veľmi dôležitý, aby sme všetkým zdravotníkom dokázali, že tá kontaminácia tam je a že je nutné sa chrániť,“ uviedla nemocničná hygienička UN Bratislava Štefánia Chovanová.

Kým v Česku sa monitoring kontaminácie cytostatikami realizuje už od roku 2007, pilotný monitoring bol na Slovensku úplne prvým pokusom.

Zamestnávatelia nedodržiavajú bezpečnostné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov pri príprave cytostatík. My ako zamestnanci by sme sa mali vedieť brániť a tlačiť na zamestnávateľov, aby sa bezpečnosť zlepšila,“ povedala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

V NOÚ sa pripravuje projekt monitoringu

V Národnom onkologickom ústave v Bratislave sa s podporou rezortu pripravuje projekt, ktorý má smerovať k pravidelnému monitoringu kontaminácie cytostatikami a zníženiu rizika expozície zdravotníkov.

Na vopred stanovené obdobie približne 3 – 4 mesiacov sa po riadnom tréningu zavedú nové štandardy pre ošetrovateľské postupy a budú striktne dodržiavané už známe účinné opatrenia vrátane tzv. zónovania alebo používania viacramenných infúznych setov. Po uplynutí tohto obdobia opäť prebehne monitoring kontaminácie. Sme presvedčení, že zistené hodnoty budú v porovnaní so vstupným stavom podstatne nižšie a v odporúčaných limitoch,“ konštatoval člen projektového tímu František Vojík z Aesculap Akadémie.

Cieľom projektu je nastavenie nových bezpečnostných štandardov a eliminácia rizikového správania zdravotníkov.

K zníženiu rizika kontaminácie pracovníkov a priestorov prispieva okrem vykonávania pravidelného monitoringu aj správne používanie vhodných osobných ochranných pracovných pomôcok, dôsledné upratovanie, sanitácia exponovaných priestorov a v neposlednom rade pravidelná edukácia a školenie pracovníkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Elena ČerveňákováIveta LazorováŠtefánia Chovanová
Firmy a inštitúcie NOÚ Národný onkologický ústavSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiekUNB Univerzitná nemocnica Bratislava