Združenie sudcov chce revíziu reforiem Lucie Žitňanskej

Kladivko
Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 23. apríla (WEBNOVINY) – Združenie sudcov Slovenska (ZSS) volá po revízii reformných balíkov predchádzajúcej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Spolu s ďalšími podnetmi, ktoré predkladajú ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borcovi, by chceli dostať svoje návrhy do programového vyhlásenia vlády.

Podľa Združenia treba vypracovať návrhy noviel všetkých zákonov, ktorých sa reformné balíky týkali tak, aby boli v súlade s medzinárodnými štandardmi, rešpektovali postavenie súdnej moci ako jednej z troch mocí v štáte, najmä jej nezávislosť a zohľadňovali špecifiká sudcovskej práce. „Bude vhodné vychádzať z návrhov predložených Ústavnému súdu SR na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení týchto zákonov s Ústavou SR a spolupracovať s odborníkmi z radov sudcov,“ uvádza sa v stanovisku Združenia, pod ktorým je podpísaná jeho prezidentka Dana Bystrianská.

ZSS ďalej navrhuje, aby sa vypracovala odborná analýza preťaženosti jednotlivých súdov na Slovensku, ktorá by odrážala skutočný stav a rozloženie agendy ako aj personálne požiadavky konkrétnych pracovísk. Analýza by mala pomôcť pri riešení otázky nerovnomerného zaťaženia najmä okresných súdov v sídlach krajských súdov – s dôrazom na riešenie problémov okresných súdov v Bratislave a Košiciach. „Je potrebné vytvoriť komisiu pozostávajúcu zo sudcov rôznych stupňov, ktorá by navštívila všetky súdy na Slovensku a na základe jednotných kritérií vyhodnotila a porovnala reálne požiadavky súdov,“ dodala Bystrianská.

Okrúhly stôl vyrieši diskriminačné žaloby

Paragraf
Foto: Ilustračné foto SITA

Sudcovská organizácia hovorí, že treba zorganizovať okrúhly stôl, aby sa vyriešila otázky tzv. diskriminačných žalôb. Zasadnúť zaň majú zástupcovia Súdnej rady SR, Ministerstva spravodlivosti SR a ZSS.

V záveroch z okrúhleho stola by sa mal podľa ZSS prijať aj záväzok, ktorým sa určí rozsah finančných prostriedkov pre technické a personálne vybavenie justície. Okrem toho by sa mala poskytnúť určitá satisfakcia sudcom, vychádzajúc z nálezu Ústavného súdu SR.

Sudcovské združenie volá po definitívnom vyriešení otázky stabilizácie vyššieho odborného personálu na súdoch, tzv. vyšších súdnych úradníkov. Chcú vypracovať stratégiu ich kariérneho postupu tak, aby začínajúci vyšší súdny úradník mohol nastúpiť výlučne na okresnom súde a postupne cez výberové konania by mohol postúpiť cez krajské súdy až na najvyšší súd. Na najvyššom súde chcú doplniť asistentov sudcov tak, aby každý sudca NS SR mal aspoň jedného odborného asistenta, pri výbere ktorého bude mať rozhodujúci hlas. Navrhujú aj zvážiť návrat k inštitútu justičného čakateľa v prepracovanej forme.

Chcú aktualizovať etický kódex

Podľa združenia sa má doplniť a aktualizovať Etický kódex sudcov a vytvoriť etická komisia pri Súdnej rade SR. Tá by bola zložená zo všeobecne uznávaných kapacít spomedzi sudcov, mala by za úlohu riešiť nielen etické a morálne prehrešky sudcov, ale aj pomáhať sudcom pri predchádzaní prípadných problémov. „V záujme občanov je, aby sa zlepšila vymožiteľnosť práva na Slovensku, zrýchlilo súdne konanie a zvýšila dôvera verejnosti v justičný systém,“ zdôvodnilo ZSS svoje návrhy, ktoré prijalo na rozšírenom zasadnutí Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska.

Združenie sudcov Slovenska navrhuje pre voľby ôsmich členov Súdnej rady SR, o ktorých hlasovaním rozhodnú sudcovia 29. mája, kandidátov: Janu Bajánkovú ( predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR), Danu Bystrianskú (sudkyňa Okresného súdu Košice I.), Gabrielu Dúbravskú (sudkyňa Okresného súdu Žilina), Jozefa Janíka (predseda senátu Krajského súdu Trenčín), Alenu Poláčkovú (predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR), Borisa Tótha (predseda senátu Krajského súdu Bratislava), Jána Vanka (predseda senátu Krajského súdu Nitra) a Imricha Volkaia (predseda senátu Krajského súdu Košice).

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Združenie sudcov Slovenska