Atómová elektráreň Mochovce

Enel a EPH sa dohodli na úplnej dostavbe Mochoviec ( venergetike.sk)

Obsahom novej dohody je to, že Enel Produzione, priamo alebo prostredníctvom iných firiem zo skupiny Enel, dá úvery spoločnosti HoldCo, ktorá ich potom poskytne Slovenským elektrárňam. Pôjde o pôžičky do sumy 570 miliónov eur so splatnosťou v roku 2032.
Branislav Báčik

Žiadne milióny sa nevyplatia, vyjadril sa šéf MH Manažment k odmene pre Bžána za súd o Gabčíkovo

Predseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment Branislav Bačík informoval, že momentálne sa čaká na rozhodnutie arbitrážneho súdu vo Viedni o výške trov konania v spore štátu s talianskou spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Ak bude táto suma známa, odpočíta sa od výšky odmeny a až následne začne MH Manžment rokovať o znížení odmeny advokátskej kancelárii.