Auditor makes internal audit of company and checks financial report with magnifying glass.

Technológie posúvajú profesiu audítorov na výrazne vyššiu úroveň

Za posledné desaťročie prešla profesia audítorov obrovskými zmenami – či už v rámci legislatívnych noriem, alebo v rámci konštantne stúpajúcich nárokov na ich odbornosť a profesionalitu. V súvislosti s touto problematikou sme položili pár otázok Ing. Petrovi Mrnkovi, členovi prezídia Slovenskej komory audítorov (SKAU).
Businessman checking digital data by virtual reality.

Aby bolo jasno!

V časoch pandémie a následných ekonomických dopadov je dôležité, aby sa k ľuďom dostávali zrozumiteľné a najmä overené informácie.
Business audits using a calculator financial data investment fund at a workplace, wealth concept

Audítori: Nastal náš čas

Doba „koronová” opäť otvára otázku o dôležitosti audítorskej profesie pre transparentnosť ekonomiky.