Slovensko dostane z Fondu na spravodlivú klimatickú transformáciu vyše 400 miliónov eur, pomoc pôjde do troch regiónov

Euro, peniaze, inflácia

Európska komisia prijala plán spravodlivej transformácie Slovenska, v ktorom sa stanovuje stratégia investovania 459 mil. eur pridelených z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Tým sa podporí spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite v najzraniteľnejších regiónoch Slovenska.

Do roku 2023 sa pomocou prideleného fondu pomôže ukončiť ťažba uhlia a využívanie uhoľných elektrární a podporí sa spravodlivá transformáciu kovopriemyslu a chemického priemyslu v Hornonitrianskom regióne a Košickom a Banskobystrickom kraji. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.

Mechanizmus transformácie

Z FST sa podporujú územia, ktoré pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo čelia osobitným výzvam, vychádzajú z dialógu s komisiou v rámci rokovaní o partnerských dohodách na roky 2021 – 2027 a súvisiacich programoch. V júli 2022 komisia schválila partnerskú zmluvu so Slovenskom.

Mechanizmus transformácie je nástrojom, ktorým sa zabezpečí, aby sa prechod na klimaticky spravodlivé neutrálne hospodárstvo uskutočnil spravodlivo. Poskytuje podporu s cieľom pomôcť mobilizovať približne 55 mld. eur v rokoch 2021 – 2027 v najviac zasiahnutých regiónoch. Platforma na spravodlivú transformáciu podporuje všetky strany, ktoré sa zapojili do spravodlivej transformácie.

Pomoc najviac zasiahnutým regiónom

Hornonitriansky región je jedinou oblasťou ťažby uhlia. Do roku 2023 sa má ťažba hnedého uhlia a spaľovanie v elektrárňach Nováky znížiť. FST pomôže vytvoriť nové pracovné príležitosti v uhoľnom sektore. Z fondu sa podporujú aj opatrenia v energetickej efektívnosti verejných budov a inovatívnych riešení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Košický kraj ovplyvňujú veľmi vysoké emisie skleníkových plynov, a preto má najväčší potenciál dekarbonizácie na Slovensku. FST pomôže rekvalifikovať a zlepšiť zručnosti približne 2 400 pracovníkov v oceliarskom priemysle. Vytvoria sa nové pracovné príležitosti v zelených sektoroch.

Banskobystrický kraj patrí medzi najmenej rozvinuté kraje, pričom viaceré okresy závisia od priemyselných sektorov s veľmi vysokými emisiami skleníkových plynov. FST pomôže zvýšiť energetickú efektívnosť vo verejných budovách a využiť geotermálny zdroj energie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)