Kariéroví poradcovia na školách budú mať viac povinností, novela zákona prinesie viacero zmien

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka zmení. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva, novela školského zákona prinesie od 1. septembra v tejto oblasti viacero noviniek.

Ich cieľom je zvýšiť efektivitu poradenstva pre žiakov a študentov a zároveň pomôcť učiteľom, ktorí mali doteraz kariérové poradenstvo na starosti.

Cieľom tejto novelizácie je zosúladiť kariérový vývin žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce,“ približuje ministerstvo.

Poradenstvo budú robiť nielen školy

Činnosti kariérového poradenstva budú po novom samostatné činnosti v rámci psychologického a výchovného poradenstva a robiť ich budú školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva.

V školách a školských zariadeniach bude mať kariérový poradca na starosti výchovnú, poradenskú a informačnú činnosť pre študentov.

V centrách pedagogicko-psychologického poradenstva bude poradca vykonávať diagnostickú a koordinačnú činnosť. „Týmto krokom sledujeme zabezpečenie čo najkomplexnejších a najefektívnejších služieb,“ objasňuje rezort školstva.

Poradcovia budú mať viac povinností

V prípade, že v škole nie je zriadená pozícia kariérového poradcu, zodpovednosť preberie výchovný poradca. „Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školskému poradcovi, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu,“ vysvetľuje ďalej ministerstvo školstva.

Kariérovým, školským a výchovným poradcom, ktorí radia žiakom a študentom pri výbere profesie, prinesú nové právne úpravy viac povinností.

Na druhej strane však budú menej učiť. Viac o tom hovorí informatívny materiál o zmenách v kariérovom poradenstve zverejnený na webstránke ministerstva školstva.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR