Poslanec Žarnay chce stanoviť jasné podmienky, za ktorých je možné odvolať riaditeľa školy

Poslanec NR SR Oto Žarnay. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay chce stanoviť jasné podmienky, za ktorých je možné odvolať riaditeľa školy. Na septembrovú parlamentnú schôdzu preto predkladá novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Cieľom novely je explicitné vyjadrenie povinnosti odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak nespĺňa požiadavku bezúhonnosti alebo pozastaviť výkon činnosti riaditeľa školy do právoplatného rozhodnutia súdu, ak voči jeho osobe bola podaná obžaloba.

Otázka bezúhonnosti

Žarnay chce taktiež špecifikovať presné a jednoznačné vyjadrenie všetkých predpokladov pre výkon činnosti vedúceho zamestnanca a upresniť sankčné opatrenia pri neplnení si povinností v súvislosti s preukazovaním bezúhonnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

„Otázka definovania bezúhonnosti bola už dlhodobo nedostatočne zodpovedaná, čo sa v poslednom období zmenilo prijatím prísnejších pravidiel pre preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných pracovníkov. Problémom však zostávajú stále zriaďovatelia, ktorí si neplnia povinnosti voči žiakom, rodičom a ostatným občanom a prostredníctvom opomínania alebo obchádzania zákona naďalej držia na pozícii riaditeľa školy človeka, ktorý sa dopustil trestného činu, a do právoplatného odsúdenia mu nie je pozastavená činnosť alebo ho z funkcie jednoducho neodvolajú, aj keď im to zákon ukladá,“ priblížil nezaradený poslanec.

Rovnako to podľa neho platí i v prípade pedagogických a odborných zamestnancov. „Vo všetkých prípadoch sa jedná o zjavné prejavy klientelizmu či rodinkárstva a nečinnosťou alebo nízkou efektivitou konania štátnych orgánov tak tento stav nadobúda nežiadúce rozmery,“ myslí si Žarnay. Účinnosť novely zákona preto navrhuje od 1. decembra 2019.

Ministerstvo vidí duplicitu

Ministerstvo školstva tvrdí, že aj riaditeľ je pedagogickým zamestnancom a vzťahuje sa na neho požiadavka bezúhonnosti vymedzená v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch.

„Navrhovanú úpravu možno vnímať ako duplicitnú, keďže bezúhonnosť je jedným zo všeobecných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pre každého pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca vrátane vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,“ priblížil pre agentúru SITA odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Ministerstvo zároveň uvádza, že k sprísneniu sledovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov preukazovanou odpisom registra trestov došlo novelou zákona o výchove a vzdelávaní a treba nechať priestor pre aplikačnú prax.

Mobbing a zneužívanie moci

Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) pre agentúru SITA uviedol, že SKU dlhodobo presadzuje opatrenia v oblasti podpory demokratizačných a decentralizačných procesov v školskom prostredí.

„Vzhľadom na široký výskyt mobbingu na pracoviskách a zneužívanie moci naprieč spoločnosťou považujeme za dôležité, aby sa realizovali také opatrenia na úrovni legislatívy, ktoré zabezpečia na pracovisku férové a spravodlivé podmienky pre všetkých. V prípade riaditeľov sme si vedomí, že treba robiť systémové opatrenia, ako je obmedzenie počtu volebných období na dve, posilnenie právomocí rady škôl, zavádzanie autoevalvácie školy na úrovni zamestnancov smerom k vedúcim pracovníkom, ako aj recipročné hodnotenie zo strany žiakov a rodičov,“ objasnil Križo.

Tým sa podľa učiteľa zabezpečí rovnováha síl v školskom prostredí a dosiahne sa väčšia príležitosť na spoluprácu, participáciu a subsidiaritu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Oto Žarnay