Škôlka bude povinná od piatich rokov. Čím skôr majú deti prístup k vzdelávaniu, tým lepšie sa uplatnia, tvrdí odborník

V minulom roku bolo zamietnutých viac ako 18-tisíc žiadostí rodičov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Ministerstvo školstva zavádza povinnú predškolskú dochádzku pre deti od päť rokov. Zákon, ktorý ju upravuje, vstúpi do platnosti už od januára 2021, na deti sa má však vzťahovať až od septembra. Pripomenul to dnes na tlačovej konferencii minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Podľa Petra Goliaša, riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ide o pozitívny krok. „Už medzinárodné štúdie potvrdili, že čím skôr získajú malé deti prístup k formálnemu vzdelávaniu, tým lepšie sa dokážu uplatniť v budúcnosti v pracovnom živote. Je teda vo verejnom záujme, aby deti chodili do materských škôlok čím skôr,“ povedal.

Zvýšenie kapacity škôlok

Súčasne so zavedením povinnej predškolskej dochádzky chce ministerstvo zvýšiť kapacitu jednotlivých predškolských zariadení a povinné predprimárne vzdelávanie plánuje rozšíriť aj na formu individuálneho vzdelávania. Povinnú predškolskú dochádzku budú môcť pritom deti absolvovať aj v alternatívnych materských školách, ktoré dosiaľ nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení.

Vzdelávanie v iných formách, firemných, komunitných či lesných škôlkach, odsúhlasí kmeňová materská škola, ktorá je zaregistrovaná v školskej sieti. Rezort plánuje vytvoriť register zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky o starostlivosť o deti, ale dosiaľ v systéme zaradené nie sú.

Podľa Goliaša treba zároveň systematicky budovať priestory, v ktorých môžu vznikať predškolské zariadenia a nevyhnutnosť vidí aj v rozširovaní počtu samotných učiteľov. Je to podľa neho dôležité najmä v regiónoch, kde je veľký počet detí, ktoré škôlky zatiaľ nenavštevujú.

Ministerstvo rodičov detí podporí

Ministerstvo školstva hovorí, že v prípade nedostatku kapacít v spádovej materskej škole bude mať dieťa možnosť chodiť do školy v niektorej zo svojich najbližších obcí. Ak by obec nemala zriadenú materskú školu, budú mať rodičia nárok na príspevok na dopravu dieťaťa do materskej školy.

Okrem toho rezort plánuje zaviesť pravidlo, aby rodičia, ktorí z kapacitných dôvodov nemohli dieťa umiestniť do spádovej verejnej materskej školy, neboli posudzovaní ako tí, ktorí zanedbali povinné predškolské vzdelávanie svojho dieťaťa. Príspevok by podľa ministra mali navyše dostať aj rodičia, ktorí budú musieť z objektívnych dôvodov svoje dieťa vzdelávať individuálne či ho umiestniť do alternatívnej materskej školy.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aj návrh na zvýšenie príspevku z podielových daní podľa osobitého koeficientu na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v „bežnej“ materskej škole. Slúžiť bude na lepšie začlenenie detí, na podporné tímy či asistentov učiteľa.

Komplikácie aj pre samotné škôlky

Podľa Goliaša môžu pri týchto zmenách čeliť množstvu komplikácií aj samotné škôlky. Ako však tvrdí, nie je to dôvod na to, aby sa neuskutočňovali, keďže prínosy systémovej zmeny predškolskej dochádzky sú ďaleko väčšie.

Škôlkam podľa neho pomôže, keď budú samotní učitelia a učiteľky na novú situáciu čo najlepšie pripravení. „Bolo by dobré, keby im pri práci s rôznymi skupinami detí odovzdali skúsenosti tí, ktorí ich už majú. Určite sa na Slovensku nájdu takí ľudia,“ usúdil.

Začlenenie Rómov a detí zo sociálne slabších rodín

Nový zákon ráta s tým, že sa do systému predškolského vzdelávania začlenia aj Rómovia a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Podľa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) nemajú rómski rodičia často dostatok informácií o materskej škole, nevedia o termínoch zápisu do škôlok, ani sa na ne nechodia osobne informovať.

škôlka, jasle
Foto: ilustračné, Thinkstock

Niektorým zase chýbajú informácie o poplatkoch za „školné“ aj informácie, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich rozhodnutie dieťa do škôlky zapísať. Napríklad, že rodine v hmotnej núdzi môžu byť odpustené poplatky za pobyt v materskej škole či to, že rodiny s príjmom pod hranicou životného minima majú nárok na dotácie na stravu pre deti a predškoláci na dotácie na školské pomôcky.

Ako sa domnieva Goliaš, v tomto prípade pomôže len priama komunikácia s rodičmi, ktorí potrebujú v prvom rade pochopiť, aký má pre ich deti predškolská dochádzka význam. „Musia porozumieť, načo je to pre ich deti dobré a že sa v tej škôlke môžu naučiť niečo, z čo im v budúcnosti môže pomôcť,“ vyjadril sa odborník.

Naučiť sa fungovať v kolektíve je podľa neho pre dieťa predškolského veku nesmierne dôležité. „Poznáme z minulosti prípady, že deti nechodili do škôlky a keď prišli do školy, museli absolvovať nultý ročník, lebo neboli schopné držať krok s ďalšími deťmi alebo ešte horšie – prepadávali. Keď deti už na začiatku strácajú tie správne návyky a nebudujú si v dostatočnej miere sociálne kontakty, môže sa stať, že to už do konca života nedobehnú, zostanú hendikepovaní na celý život,“ uviedol Goliaš.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Branislav GröhlingPeter Goliaš
Firmy a inštitúcie INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformyMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSGI Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť