Hráči v zdravotníctve sa zjednotili a vypracovali odporúčania pre politikov

Zdravotníctvo, dohoda, jednota
Foto: GettyImages

Záujmy jednotlivých hráčov v zdravotníctve sú často protichodné. No i tak sa poskytovatelia, pacienti, akademici či poisťovňa dokázali zhodnúť na spoločných odporúčaniach pre slovenské zdravotníctvo.

Pod gesciou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) niekoľko mesiacov pripravovali desatoro opatrení, ktoré v pondelok predložili politikom – tieňovým ministrom a lídrom pre zdravotníctvo jednotlivých strán.

Práve takéto apolitické stretnutie by podľa predsedu AmCham Gabriela Galgóciho mohlo byť platformou na spoločnú diskusiu.

Aké sú odporúčania pre zdravotníctvo

1. Politický leadership

Slovenské zdravotníctvo potrebuje jasnú víziu, koncepciu a zrozumiteľné pravidlá hry, ktoré nebudú predmetom politicko-obchodných dohôd.

2. Predvídateľnosť príjmov, výdavkov a investícii

Je potrebné rozpočtovo prioritizovať oblasti v súlade s demografickým trendom a nastaviť predvídateľné finančné prostredie, ktoré vytvorí stabilné podmienky pre všetky zúčastnené subjekty.

Ako k tomu poznamenal viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk, takmer každý rok sa zdravotníctvo musí dofinancovávať. „To nesvedčí o tom, že je financií dosť a že máme jasno, kam a na čo peniaze dávame,“ poznamenal.

3. Stabilné regulačné prostredie

Zavedenie transparentnosti a predvídateľnosti v procese prijímania legislatívnych zmien prostredníctvom povinného pripomienkovania poslaneckých návrhov zákonov a uplatnenie rovnakých princípov ako pri vládnych návrhoch zákonov bude mať pozitívny dopad na všetky subjekty v zdravotníctve.

Ako upozornil genrálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan, zažili sme množstvo zákonov, vyhlášok a regulácií. „Väčšina z nich nesmerovala k zlepšeniu situácie, ale kupovali si spokojnosť jednotlivých účastníkov,“ komentoval. Podľa svojich slov si uvedomuje, že nie je reálne žiadať od nasledujúcej vlády, aby nerobila žiadne legislatívne zmeny. No signatári odporúčaní by privítali, keby sa robili len raz za rok, aby sa o nich vopred diskutovalo a aby boli finančné dopady vyčíslené a vykryté.

4. Dostupnosť inovácií

Pre zvýšenú dostupnosť inovácií signatári navrhujú zavedenie systematického vyhodnocovania dopadu nových technológií, napr. formou HTA agentúry a sledovaním trendov vývoja tzv. skenovania horizontu.

5. Strategické rozhodnutia a politiky postavené na kvalitných reprezentatívnych dátach

Prehodnotenie a zjednotenie metodík vykazovania, spracovania a interpretácie údajov prinesie benefity všetkým subjektom zdravotníckeho systému

6. Pacient na prvom mieste

Autori odporúčaní navrhujú zavedenie “navigačného systému pacienta” s určením jasných zodpovedností (vrátane príslušných nástrojov, aby túto zodpovednosť bolo možné aj realizovať) pre všetkých aktérov (regulátor – zdravotná poisťovňa – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti). Pacienti sa musia stať rovnocennými partnermi v rozhodovacích procesoch.

7. Definícia nároku pacienta

Postupnými krokmi (napr. zadefinovaním nároku aspoň v čakacích dobách, či administratívnych službách) je možné naštartovať postupný posun smerom k potrebnému jasnejšiemu vymedzeniu nároku pacienta.

Ako k tomu dodala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová, samotný nárok nie je všeliek. Bez stabilného legislatívneho prostredia, bez nejakej formy stratifikácie nemocníc a ambulancií si pacient nebude mať ako nárok uplatňovať.

8. Motivačné prostredie pre zdravotníkov

Kľúčové je vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú motiváciou pre ich zotrvanie v sektore, pre každodennú prácu i pre ich návrat zo zahraničia. Osobitná pozornosť sa má venovať motivácii študentov zdravotníckych povolaní a ich udržaniu v systéme slovenského zdravotníctva.

9. Prepojenie zdravotného a sociálneho systému

Zdravotný systém by mal byť schopný nasmerovať pacienta na príslušné miesta v sociálnom systéme a naopak, s minimalizovaním byrokratickej, komunikačnej a inej záťaže pre pacienta.

10. Efektívnosť a verejná kontrola

Slovenské zdravotníctvo potrebuje jasne pomenované, merateľné ciele v oblasti zdravia aj so stanoveným časom dosiahnutia. Tie by sa mali dotýkať ako medicínskych a zdravotných ukazovateľov, tak finančnej efektívnosti. Samozrejmosťou by mal byť benchmarking so zahraničím (minimálne s Českou republikou) a zodpovednosť konkrétnych subjektov za dosahovanie týchto výsledkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Americká obchodná komoraANS Asociácia nemocníc SlovenskaAOPP Asociácia na ochranu práv pacientovASL SR Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republikyAŠN Asociácia štátnych nemocnícAsociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu AIFPIZP Inštitút zdravotnej politikyÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SRVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. AlžbetyZAP Zväz ambulantných poskytovateľov