Sestry zo Srbska na Slovensko pracovať neprídu, radšej pôjdu ďalej na Západ

Sestra
Foto: Thinkstock

Na príchod sestier zo Srbska by sme sa radšej spoliehať nemali. Aspoň čo sa týka špecialistiek v anestéziológii a intenzívnej medicíne (AIM). Podľa Ljiljany Zerzevskej z Udruženja anestetičara Srbje pri migrácii za prácou uprednostnia pred Slovenskom napríklad Nemecko, Holandsko alebo Veľkú Britániu.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia budú pracovné podmienky, mzdové ohodnotenie, vnímanie povolania a benefity ktoré im Slovenská republika určite nebude môcť ponúknuť na takej úrovni ako západné krajiny Európy.

Zerzevska sa tak vyjadrila na minulotýždňovej XII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Novom Smokovci. Informovala o nej Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Sestry v AIM sú preťažené

Účastníci konferencie sa jednoznačne zhodli na tom, že jedným z najvypuklejších problémov a nie len slovenského zdravotníctva je aj naďalej nedostatok a preťaženosť zdravotníckeho personálu.

Sestry
Mnohé sestry, ktorým bola udelená pracovná povinnosť, sa obrátili na SKSaPA s prosbou o pomoc. Foto: SITA/AP

Slovenské sestry na oddeleniach AIM sa mnohokrát v službe musia starať o viac pacientov, ako zvládajú a umožňuje im to platná legislatíva,“ upozornil predseda sekcie Milan Laurinc.

Sestry tak opúšťajú svojich pacientov na lôžku len preto, aby mohli zabezpečiť anestéziologickú starostlivosť súčasne aj o iného pacienta počas operácie.

Aj tieto skutočnosti môžu negatívne vplývať na kvalitu poskytovania starostlivosti o kriticky chorých pacientov a zvyšovať ich nespokojnosť s poskytovanou starostlivosťou, kde sestra ťahá za kratší koniec povrazu,“ dodal Laurinc.

Vyhlásenie po konferencii

Účastníci konferencie prijali vyhlásenie adresované Ministerstvu zdravotníctva SR a Národnej rade SR.

  • Žiadajú MZ SR o revíziu a novelizáciu „Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore AIM“, kde na riešení ošetrovateľskej problematiky bude participovať stavovská organizácia sestier, hlavný odborník pre ošetrovateľstvo MZ SR a ďalšie odborné organizácie pre uvedený odbor.
  • Žiadajú NR SR a príslušné ministerstvá o adekvátne riešenie výzvy Európskej komisie. V nej žiada, aby povolanie praktická sestra bolo naspäť premenované na zdravotníckeho asistenta a nerozširovať ďalej kompetencie zdravotníckeho asistenta.
  • V rámci tvorby normatívov minimálneho personálneho obsadenia žiadajú MZ SR o vytvorenie minimálneho personálneho obsadenia Oddelení AIM: jedna sestra / jeden pacient. Na Jednotkách intenzívnej starostlivosti to má byť jedna sestra / dvaja pacienti.
  • Žiadajú MZ SR o riešenie problematiky personálneho obsadenia anestéziologických tímov tak, aby nedochádzalo ku poskytovaniu anestéziologickej starostlivosti „non lege artis“. Z neho vyplýva nielen zníženie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale i hrubé porušovanie pracovnej disciplíny dotknutými pracovníkmi i právne dôsledky pre sestry.
  • V záujme zabezpečenia dostupnej, efektívnej i legislatívne prehľadnej zdravotnej starostlivosti v odbore žiadajú MZ SR o podporu maximálneho využitia sestier s pokročilou praxou na všetkých úsekoch intenzívnej starostlivosti a na anestetických úsekoch.
  • Apelujú na MZ SR o vytvorenie jednotného špecializačného študijného programu, spoločného pre anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť o dospelých, novorodencov a deti. Takáto sestra špecialistka by bola uplatniteľná na viacerých úsekoch v AIM. To by bolo prínosom nielen pre sestru, ale aj pre samotného zamestnávateľa.
  • Žiadajú o zabezpečenie pracovísk anestéziológie a intenzívnej starostlivosti manažérmi ošetrovateľskej starostlivosti, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť pre riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe.
  • Žiadajú o vykonanie systémových krokov pre stabilizáciu sestier na pracoviskách AIM, vrátane platového ohodnotenia a vhodných pracovných podmienok.
  • Žiadajú MZ SR o dôslednú kontrolu dodržiavania minimálneho personálneho normatívu pracovísk AIM v súčinnosti s hlavným odborníkom MZ SR pre ošetrovateľstvo, ktorému to vyplýva zo štatútu hlavných odborníkov MZ SR.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ljiljana ZerzevskaMilan Laurinc
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek