Elektromer, peniaze

Samoodpočet spotreby energií umožňuje každá distribučka ( venergetike.sk)

Energetikom zo západného Slovenska pri samoodpočte stačí poslať fotku elektromera s viditeľným čiarovým kódom a stavom na elektromere. Tam, kde je elektromer na súkromnom pozemku, napríklad v budove alebo za plotom, momentálne odpočty energetici nevykonávajú kvôli možnému ohrozeniu koronavírusom.