Štátne železnice potrebujú náhradné diely na výhybky a konštrukcie, chcú zaplatiť milióny eur

výhybka
Foto: ilustračné, Getty Images

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú zaplatiť za náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie za tri roky predbežne 11,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, náhradné diely budú dodané do zásobovacích skladov podniku v Seredi, vo Vrútkach a v Košiciach.

Dohoda s jediným uchádzačom

Štátny správca železničnej infraštruktúry na základe výsledku verejného obstarávania plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom cez rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž.

V prípade nevyčerpania maximálneho finančného objemu uvedeného v rámcovej dohode sú zmluvné strany oprávnené platnosť a účinnosť rámcovej dohody predĺžiť maximálne o šesť mesiacov,“ oznámili ŽSR.

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť je 30. augusta, pričom ponuky musia platiť minimálne do 30. júna 2020. „Ponuku môže predložiť a rokovaní sa môže zúčastniť len ten, koho obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky,“ uviedli ŽSR.

Uchádzači, vyzvaní na predloženie základnej ponuky, musia zložiť zábezpeku ponuky vo výške 500 tis. eur. Uchádzači majú, napríklad, preukázať, že za predchádzajúce tri roky dodali tovary, ktoré sú predmetom zákazky, v celkovom objeme minimálne 5 mil. eur bez DPH.

Oprava výmenných dielov

ŽSR vyhlásili tiež verejnú súťaž na opravu výmenných dielov zabezpečovacích zariadení za 1,97 mil. eur bez DPH na tri roky. Zákazku rozdelili na tri časti pre oblastné riaditeľstvá – v Trnave za 965 tis. eur, v Žiline a v Košiciach po 500 tis. eur bez DPH.

Predmetom zákazky je vykonanie merania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa,“ oznámili ŽSR.

Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení pozostávajú z plánovaných opráv a mimoriadnych (neplánovaných) opráv.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 3. septembra, viazané musia byť minimálne do 30. júna 2020. Zábezpeka ponuky v jednotlivých častiach tendra je vo výške 30 tis. eur a dvakrát po 15 tis. eur. „Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch,“ uviedli železničiari.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom