Plán obnovy vyčlení na zlepšenie inkluzívneho vzdelávania 150 miliónov eur, najviac peňazí dostanú škôlky

Foto: ilustračné, Getty images

Na zaistenie dostupnosti, rozvoja a kvality inkluzívneho vzdelávania by sa malo vyčleniť 150 miliónov eur. Vyplýva to z dokumentov v Pláne obnovy a odolnosti SR, ktorý je zverejnený na stránke Slov-lex.sk. Na rozšírenie kapacít materských škôl by malo ísť 110 miliónov eur a na debarierizáciu škôl a školských inštitúcii 28,4 milióna eur. Pre vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a pilotné overovanie vybraných opatrení by sa malo vyčleniť 11,6 milióna eur.

Zámerom je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností a zároveň zmenšiť aj socio-ekonomický vplyv na ich vzdelávacie výsledky. Cieľom je aj zvýšiť podiel detí v predškolskom veku v predprimárnom vzdelávaní, znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky a aj preraďovanie znevýhodnených detí z hlavného prúdu do špeciálneho školstva.

Prieskum zistí kapacitu škôlok

Zaistiť by sa mali podmienky pre povinné predprimárne vzdelávanie od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v predprimárnom vzdelávaní pre deti od troch rokov. Upraviť by sa malo aj normatívne financovanie materských škôl a rozšíriť by sa mala aj ich kapacita.

Tomu má predchádzať prieskum, ktorý zistí priebežnú naplnenosť kapacít materských škôl. Zriaďovateľom sa následne poskytne možnosť čerpať finančné prostriedky na dobudovanie kapacít. Chýbajúce miesta by sa mali doplniť tak, aby každé dieťa od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku malo možnosť zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní.

Upravia sa aj F-odbory

Definovať by sa mal aj koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov. Tiež by sa mal vypracovať model nárokovateľnosti podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, a to aj vrátane systému ich financovania. Uplatňovanie opatrení by malo byť pilotne testované. K potrebným reformám patrí aj tá, ktorá rieši systém poradenstva a prevencie a zaistenia systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí.

Zaviesť by sa mali nástroje na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky. Novozriadená pracovná skupina by mala pripraviť systém monitorovania včasného varovania predčasného ukončenia školskej dochádzky. Upraviť by sa mali aj F-odbory, cez ne študenti dosiahnu iba stredné odborné vzdelanie. Absolventi F-odborov sa tak nemôžu uchádzať o štúdium na stredných školách. Súčasťou reforiem je aj zmena legislatívy, ktorá by reflektovala cieľ desegregácie na školách.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom