Odborníci upozorňujú na závažnosť preležanín, dôraz kladú na prevenciu

Nemocnica, posteľ, matrac
Foto: GettyImages

Preležaniny sa netýkajú iba dlhodobo ležiacich pacientov. Na vznik vážneho dekubitu v niektorých prípadoch stačí iba 24 hodín.

Napriek pokročilým možnostiam liečby by sme dekubity nemali podceňovať. Táto komplikácia môže predĺžiť pobyt pacienta v nemocnici až trojnásobne,“ povedal na tlačovej konferencii prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnice Ružinov Ján Koller.

Tretina ležiacich má problém s dekubitmi

S rôznymi typmi zle hojacich sa rán vznikajúcich u pacientov na lôžku po operácii alebo u dlhodobo imobilných sa stretávajú aj tie najvyspelejšie krajiny sveta v zdravotníckych zariadeniach či moderne vybavených domácnostiach.

Výskyt preležanín v komunite ležiacich pacientov je až 33 percent. U pacientov s dekubitárnym vredom na lôžku je zaznamenaná až 4-násobne vyššia úmrtnosť v porovnaní s rovnakou skupinou pacientov bez vredu.

Komplexná starostlivosť o pacienta na lôžku môže zabrániť vzniku preležanín až v 95 %. Významnú úlohu v prevencii zohráva pravidelné polohovanie, dôkladná hygiena, výživa a hydratácia. V prevencii je vhodné využiť i vlhkú terapiu. U pacientov, u ktorých dekubit už vznikol, je bezpodmienečne nevyhnutný multidisciplinárny prístup a kooperácia odborníkov,“ povedala Beáta Grešš Halász z Katedry ošetrovateľstva Prešovskej univerzity v Prešove.

Osveta mieri na ošetrovateľský personál aj laikov

Nevyhnutnou súčasťou prevencie dekubitov je podľa odborníkov správna životospráva. Výrazne prispieva podávanie nutričných doplnkov.

Zdravotnícky personál by mal podľa odborníkov pri manipulácii s pacientom používať podložku určenú k posunu na lôžku, aby sa vyhol strižným silám a treniu.

Svetový deň Stop dekubitom v tomto roku pripadá na 21. november. Pri tejto príležitosti prebieha v slovenských nemocniciach osvetová aktivita. Má upozorniť na fakt, že dlhodobá zdravotná starostlivosť sa musí zameriavať aj na komplexné ošetrovanie kože a potenciálne nebezpečných miest z pohľadu tvorby dekubitov.

Osveta má poukázať na potrebu riešenia problému s preležaninami. Každý ležiaci pacient má právo žiť svoj život v dôstojných podmienkach, aby nedochádzalo k zhoršovaniu jeho zdravotného stavu.

Sto preležaninám

Zabránenie preležaninám je považované za ľudské právo na základe deklarácie Stop preležaninám. Vznikla v roku 2011 v Riu de Janeiro.

V Univerzitnej nemocnici Martin, FNsP Banská Bystrica, UN L. Pasteura Košice a Univerzitnej nemocnici Ružinov prebehla informačná kampaň určená laickej verejnosti, ako aj odborné semináre pre zdravotníckych pracovníkov. Ich cieľom bolo edukovať o možnostiach liečby a starostlivosti o pacienta.

Kampaň pre laickú verejnosť vyvrcholí 21. novembra v NÚSCH v Bratislave.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Beáta Grešš HalászJán Koller
Firmy a inštitúcie FNsP FDR BB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská BystricaNÚSCH Národný ústav srdcových a cievnych chorôbUN Martin Univerzitná nemocnica MartinUNB Univerzitná nemocnica BratislavaUNLP KE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice