Opatrenia proti ochoreniu Covid-19 na Slovensku majú vedľajší efekt, spomaľujú aj šírenie chrípky

Dezinfekcia, koronavirus, chrípka, rúško
Na výber je množstvo druhov dezinfekčných roztokov a keďže si ich zaobstarávame väčšinou v menej častých intervaloch, môžeme si dovoliť prihliadať skôr na kvalitu. Foto: ilustračné, Getty Images

Opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19 spomalili aj šírenie chrípky. Konštatuje to Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej stránke. Ochorenie Covid-19 sa v populácii rozšírilo v čase, keď je na severnej pologuli aktuálna chrípková sezóna.

Vývoj chorobnosti na chrípku sa na Slovensku počas chrípkovej sezóny až do objavenia prvého prípadu Covid-19 výrazne neodlišoval od prechádzajúcich chrípkových sezón.

Viac o téme: Koronavírus

Od 11. týždňa roku 2020 sa na zamedzenie šírenia nového koronavírusu prijali v SR prvé opatrenia na celoštátnej úrovni, čo malo za následok prudký pokles chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia už od 12. kalendárneho týždňa tohto roka.

Prenos cez dýchacie cesty

Výrazný rozdiel badať podľa ÚVZ aj v porovnaní s rovnakými obdobiami predchádzajúcich rokov. Kým v 12. týždni roka 2019 lekári nahlásili 3 852 ochorení, v tomto roku bolo za rovnaké obdobie nahlásených 1 615 ochorení.

„S postupom času je rozdiel ešte výraznejší. V 16. týždni roka hlásili lekári 331 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. V rovnakom období minulého roka ich pritom bolo nahlásených 2 639 a podobné čísla sa objavujú aj v predchádzajúcich rokoch,“ uvádza odbor epidemiológie.

Podľa epidemiológov je výrazne nižší výskyt ochorení na chrípku vedľajším efektom opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19.

„Predovšetkým prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zákaz organizovania hromadných podujatí, povinné prekrytie nosa a úst na verejnosti, rúškom, šálom, šatkou či inými prostriedkami na zamedzenie – to všetko znižuje šance nielen na prenos ochorenia Covid-19, ale aj chrípky a jej podobných ochorení. Covid-19 a chrípka sú vírusové ochorenia, ktoré sa šíria infikovanými výlučkami dýchacích ciest,“ vysvetľujú.

Zmena správania ľudí

Podstatnú úlohu zohráva aj zmena správania ľudí – obmedzenie sociálnych kontaktov, vyhýbanie sa stretnutiam s rizikovými skupinami a zvýšené povedomie o potrebe dôkladnej hygieny rúk.

„Vo zvýšenej miere sa dbá na dezinfekciu priestorov, v ktorých sa zdržiava viacero ľudí. Zamestnávatelia, ktorým to podmienky umožnili, nariadili svojim zamestnancom prácu z domu. Znížil sa počet ľudí cestujúcich v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy,“ odôvodňuje ÚVZ.

Takisto dodáva, že kým lekári obvykle v tomto čase hlásili počas predchádzajúcich chrípkových sezón počet chorých na chrípku a jej podobných ochorení v štvorciferných číslach, v tomto roku ide o stovky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR