Rezidentské štúdium pre zdravotníkov sa rozšíri o nové špecializácie a pribudnú aj desiatky miest

študenti medicíny, lekári
Foto: ilustračné, Thinkstock

Rezidentské štúdium má 128 absolventov. Ako v tlačovej správe uviedlo ministerstvo zdravotníctva (MZ), na Slovensku funguje v praxi päť rokov, v štúdiu je zaradených 317 účastníkov programu. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne vyhlasuje možnosť na ďalšie prihlásenie uchádzačov.

Priorita projektu

Prihlásiť sa môžu do konca septembra prostredníctvom zamestnávateľa na všetkých lekárskych fakultách. Opatrenie má priniesť zdravotníkov do regiónov, kde ich je nedostatok.

Ministerstvo zdravotníctva v nadväznosti na podporné aktivity, ktoré boli zrealizované v prvom polroku roku 2019, iniciuje rezidentské štúdium.

K nadchádzajúcemu akademickému roku 2019/20 vytvára 250 rezidentských pozícií pre absolventov medicíny, ako aj lekárov, ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom so špecializačných odborov v povolaní lekár a sestra.

Prvotným cieľom projektu rezidentského štúdia bolo podľa MZ v roku 2014 riešenie nedostatku všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast v primárnej zdravotnej starostlivosti. Uvedený zámer naďalej zostáva najvýznamnejšou prioritou projektu.

Osem nových špecializácií

K ďalším prioritným oblastiam, ktoré sú aktuálne otvorené pre zaradenie sa do rezidentského štúdia a reflektujú aj potrebu systému, patria špecializované pracoviská pre deti a dorast a špecializačný odbor psychiatria a detská psychiatria.

Lekár sa v súčasnosti môže zaradiť do špecializačných odborov neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína.

Rezidentské štúdium sa k 1. októbru 2019 rozširuje o osem špecializácií, a to rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR.

Riešenie nedostatkov špecialistov

„Rezident po úspešnom ukončení rezidentského štúdia musí u zamestnávateľa odpracovať najmenej päť rokov, čím sa rieši nedostatkové miesto špecialistu v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, a teda v uvedenom regióne,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Absolventi rezidentského štúdia majú možnosť výberu vykonávania zdravotníckeho povolania v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.

Do rezidentského štúdia má príležitosť vstúpiť absolvent medicíny a tiež zdravotnícky pracovník, ktorý už získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, teda aj za podmienok, že pracovný pomer zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom je uzatvorený na dobu neurčitú.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrea Kalavská
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR