Ministerstvo navrhlo vytvoriť minimálnu sieť hospicov, ale dostatok zdravotných sestier je otázny

hospic, nemocnica, lekár, ošetrovateľka
Foto: ilustračné, Getty Images

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje posilnenie hospicov. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, navrhujú verejnú minimálnu sieť pre hospic a mobilný hospic. V nej budú najmenej dva hospice na územie samosprávneho kraja s minimálnym počtom lôžok spolu na celé územie SR 286 a jeden mobilný hospic na územie okresu.

Posilnenie hospicov víta aj hlavná odborníčka MZ pre ošetrovateľstvo Helena Gondárová-Vyhničková.

Cieľom je aj zmierniť utrpenie

Ako ďalej informovala hovorkyňa, verejná minimálna sieť podľa aktuálne platného nariadenia vlády pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja.

Hospic je určený na poskytovanie následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne postupujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti.

Eliášová vysvetlila, že cieľom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia a stabilizácia zdravotného stavu. Hovorkyňa tiež pripomenula. že tieto zariadenia aktuálne nemajú ani definovaný počet lôžok.

Hlavná odborníčka MZ pre ošetrovateľstvo Helena Gondárová-Vyhničková v reakcii pre agentúru SITA uviedla, že posilnenie hospicov vníma pozitívne.

“Našimi pozíciami na rebríčku chorobnosti sa nemôžeme chváliť, demografický vývoj slovenskej populácie poukazuje na jej starnutie. Toto sú len dve skutočnosti, ktoré poukazujú na potrebu podporovania a rozvíjania následnej a dlhodobej starostlivosti, ku ktorej patrí aj hospicová starostlivosť,” konštatovala.

Dostatok sestier je otázny

Či bude po posilnení hospicov aj dostatok sestier, podľa nej nezávisí len od sestier, ale v prvom rade od vôle (predovšetkým politickej) mať dostatok sestier.

Najefektívnejší model ošetrovania je štvorstupňové ošetrovateľstvo s troma úrovňami sestier plus zdravotníckym asistentom. Zdravotnícky asistent má poskytovať základnú ošetrovateľskú starostlivosť – hygiena, polohovanie, kŕmenie. A práve tieto činnosti sú v hospicovej starostlivosti veľmi potrebné,” uviedla hlavná odborníčka.

Preto podľa nej treba zabezpečiť aj dostatok týchto pracovníkov.

Sestra má vykonať odborné výkony, ktoré iní pracovníci nemôžu vykonať. Má viesť celý tím pracovníkov, ktorí zabezpečia predovšetkým základnú ošetrovateľskú starostlivosť. Tu nastáva otázka, či naozaj chceme dostatok pracovníkov na umývanie, polohovanie, kŕmenie, lebo v zahraničí im stačí odborná príprava do jedného roka a na Slovensku štyri roky,” uviedla Gondárová-Vyhničková.

Navýšenie počtu hospicov

“Určite je to žiadaná zmena a som toho názoru, že sieť hospicov bude potrebné ešte viac navýšiť. Predovšetkým mobilných hospicov. Tu bude potrebné získať sestry pre odborné činnosti, lebo základná ošetrovateľská starostlivosť je pacientom poskytovaná v domácom prostredí,” konštatovala hlavná odborníčka.

Zmena počtu hospicov vyplýva z informatívneho návrhu vykonávacieho predpisu o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je priložený k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Tá je aktuálne v pripomienkovom konaní a jej hlavnými témami sú stratifikácia a následná zdravotná starostlivosť.

Všetky vykonávacie predpisy, ktoré súvisia so stratifikáciou a sú momentálne ako prílohy pripojené k legislatívnemu zneniu, budú do pripomienkových konaní zaradené po schválení legislatívnych úprav vládou SR,” informovala hovorkyňa MZ.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR