SK+MED: Procesy v zdravotníctve sú stabilné, ale oddlžovanie sa výrazne neposúva

nemocnica, nemocničná chodba
Študent sa pravdepodobne nakazil indickou variáciou koronavírusu. Foto: ilustračné, Getty Images

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED vníma procesy v zdravotníctve v roku 2019 ako stabilné.

Žiaľ, musíme podotknúť, že nereflektujeme výrazné posuny zo strany regulátora smerujúce k oddlžovaniu tohto sektora,“ uviedla asociácia pre agentúru SITA. Hodnotila tak doterajší vývoj v zdravotníctve od začiatku roka.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii uviedlo, že doposiaľ boli v zmysle koncepcie oddlžené záväzky v objeme 395 mil. eur.

Veria, že sa situácia zlepší

Pohľadávky členov asociácie združených v SK+MED sa stále pohybujú v rozmedzí okolo 90 mil. eur. Dodávatelia pritom dodnes nemajú v rukách jasnú víziu o spracovaní pohľadávok do budúcnosti.

Napriek tomu veríme, že situácia v sektore zdravotníctva sa bude stabilizovať,“ konštatovala asociácia.

Asociácia SK+MED ako výzvu do budúcnosti v oblasti zdravotníctva vníma zaistenie bližšej kooperácie dodávateľov s regulačnými orgánmi v zdravotníctve, hľadanie spoločných a kompromisných riešení pre pacientov a stabilné fungovanie trhu.

Stále nám chýbajú bližšie informácie o stratifikácii nemocníc, komplexné a použiteľné dáta za jednotlivé zdravotnícke výkony, na základe ktorých je možné vypracovať efektívnu stratégiu nielen pre dodávateľov zdravotníckych pomôcok, ale pre fungovanie zdravotníctva ako takého,“ informovala asociácia.

SK+MED má za cieľ v roku 2019 pomáhať zabezpečovať inovatívne technológie pre pacientov. Chce aj napomáhať k doriešeniu problematiky pohľadávok, ako aj snahu zaistiť kategorizáciu produktov, ktoré sú prospešné pre pacientov.

Ministerstvo: Tretia fáza oddlžovania začala v júni

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že proces oddlžovania je nastavený transparentne a efektívne s dôrazom na férovosť vynaložených prostriedkov. Rezort postupuje v súlade s vládou schválenou koncepciou oddlžovania.

Na oddlženie bolo vyhradených celkovo 585 miliónov eur. Doposiaľ boli v zmysle koncepcie oddlžené záväzky v objeme 395 mil. eur.

Prvé dve etapy už boli ukončené. „Tretia fáza sa odštartovala v júni, aktuálne prebieha proces verifikácie pohľadávok veriteľmi,“ pripomenulo ministerstvo.

Stratifikácia bude na programe legislatívnej rady 13. augusta

Čo sa týka stratifikácie nemocníc, rokovanie ohľadom tohto materiálu bolo prerušené, pripomienky boli legislatívno-technického charakteru. Materiál bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí legislatívnej rady vlády 13. augusta,“ reagovalo ministerstvo.

Rezort ubezpečil, že materiál stratifikácie nie je o rušení nemocníc, ale o nastavovaní parametrov kvality.

Projekt by do systému po prvýkrát v histórií Slovenska priniesol merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Zároveň zadefinuje pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, ktorá sa oproti súčasnosti práve naopak – niekoľkonásobne zvýši,“ dodalo ministerstvo zdravotníctva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR