Výkazy zdravotných poisťovní odhalili, koľko lekárov počas pandémie Covid-19 zatvorilo ambulanciu

Lekár, doktor, fonendoskop
Ilustračná foto: SITA/Bratislavský samosprávny kraj

Činnosť niektorých ambulancií sa počas pandemických mesiacov zúžila len na akútne prípady. Podaktorí lekári neordinovali vôbec a k iným sa zasa zdráhali prísť samotní pacienti.

Oslovili sme preto zdravotné poisťovne, či vo svojich štatistikách zo strany ambulantných lekárov evidujú výpadky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti za posledné mesiace.

Najkomplexnejšiu štatistiku k pandemickým mesiacom má k dispozícii Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a to za mesiace marec a apríl.

Lekári vykázali o polovicu menej preventívnych prehliadok

„V druhej polovici marca 2020 počet fyzických návštev poistencov VšZP v ambulanciách špecialistov poklesol o 51 %. V marci 2020 VšZP zaznamenala aj zníženie počtu realizovaných preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov pre dospelých o 50 % v porovnaní s rovnakým mesiacom vlani. Podobne to bolo aj s preventívnymi prehliadkami u všeobecných lekárov pre deti a dorast a gynekológov s výnimkou tehotných poisteniek, kde mal počet preventívnych prehliadok naďalej vysoký podiel. Okrem opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 sa pod pokles počtu preventívnych prehliadok v marci 2020 podpísalo aj zníženie počtu poistencov VšZP k 1. 1. 2020,“ informovala hovorkyňa VšZP Zuzana Štukovská.

Niektoré špecializácie fungovali len na 30 percent

Z údajov VšZP vyplýva, že v niektorých odbornostiach bol v druhej polovici marca 40 až 80-percentný výpadok zdravotnej starostlivosti. Vyše 70-percentný poisťovňa dokumentuje v prípade špecializácií oftalmológia, fyziatria a rehabilitácia, klinická logopédia a tiež pediatria.

Viac ako 50-percentný pokles evidovala VšZP aj v odbornostiach ako interná medicína, dermatovenerológia, ortopédia a otorinolaryngológia, doplnila hovorkyňa s tým, že nižší výpadok sa, naopak, týkal psychiatrie (- 23 percent), diabetológie (- 34 percent) a chirurgie (- 40 percent).

„Po započítaní telefonických konzultácií, ktoré v niektorých prípadoch nahradili vyšetrenie pacienta v ambulancii, sa uvedený výpadok, samozrejme, znížil,“ dodala Štukovská.

Výpadok sa prejavil aj nemocniciach

V apríli klesol v porovnaní s prvými dvomi mesiacmi roku objem špecializovanej zdravotnej starostlivosti o 51 percent. „V nemocniciach evidujeme pokles o 59 % a v ambulanciách mimo nemocníc o 48 %,“ spresnila hovorkyňa VšZP.

Narástol záujem o telemedicínu

Zároveň sa znížil aj počet diagnosticko-terapeutických výkonov. Narástol však počet výkonov v oblasti telemedicíny či konzultácií prostredníctvom elektronickej pošty.

Údaje o počte lekárov na PN alebo OČR sú zatiaľ len predbežné. VšZP k 1. júnu evidovala 350 ambulancií bez vykázanej zdravotnej starostlivosti. Podľa Zuzany Štukovskej však ešte neboli spracované všetky údaje za mesiac a reálne počet zatvorených ambulancií môže byť nižší.

Najviac ambulancií bolo zatvorených v apríli

Pokles vykazovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách eviduje aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Podľa PR špecialistu poisťovne Mateja Štepianského bolo v marci zatvorených 14 percent a v apríli 23 percent ambulancií.

Súčasne však poklesla aj návštevnosť pacientov u lekárov – v marci sa znížila o 23 percent a v apríli až o 42 percent.

Najvyšší pokles zdravotnej starostlivosti Dôvera zaznamenala v špecializáciách gynekológia a pôrodníctvo; ambulancie malo v apríli otvorené len 45 percent gynekológov a v máji 55 percent z nich.

Všeobecní lekári ordinovali aj počas pandémie

V apríli podľa štatistík Dôvery vykázali zhruba o 30 percent menej činností aj oftalmológovia a ambulancie vnútorného lekárstva. Naopak, všeobecní lekári pre dospelých, podobne ako psychiatri, ordinovali v apríli na 91 percent a v máji dokonca na viac ako sto percent.

Najviac pacientov počas pandémie zaznamenali psychiatri a najmenej gynekológovia, oftalmológovia, ale tiež ortopédi.

Najvyššiu návštevnosť mali psychiatri

Zdravotná poisťovňa Union zaznamenala najvyšší pokles zdravotnej starostlivosti v ambulanciách vnútorného lekárstva (- 19 percent), zubárov, oftalmológov a otorinolaryngológov, ktoré v mesiacoch február až apríl vykázali o 15 percent menej zdravotných výkonov. V priemere poklesla zdravotná starostlivosť vo všetkých odborných ambulanciách o 15 percent a návštevnosť pacientov o 45 percent.

Najmenej pacientov sa v mesiacoch február až apríl vybralo k zubárovi (- 72 percent) a výrazný pokles pacientov postrehli aj ambulancie ušno-nosno-krčných špecialistov, ktoré prijali o 62 percent menej pacientov. Najvyššiu návštevnosť zo strany pacientov mali ambulancie psychiatrov, u ktorých poklesla len o 9 percent.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Matej ŠtepianskýZuzana Štukovská
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaUnion zdravotná poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa