Zdravotné poisťovne začali posielať ročné zúčtovania, nedoplatky sú podľa VšZP vyššie ako preplatky

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger.

Zdravotné poisťovne už začali posielať ročné zúčtovania za rok 2018. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) s tým začala začiatkom júna, Dôvera ich posiela v tomto týždni a poisťovňa Union by ich mala zasielať na prelome júla a augusta. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli agentúre SITA všetky tri zdravotné poisťovne.

Niektoré odosielajú elektronicky

Do konca septembra dostane od štátnej VšZP výsledok ročného zúčtovania vyše 450 tisíc poistencov a platiteľov poistného. Väčšina z nich už výsledok ročného zúčtovania za rok 2018 pozná.

„Tým, ktorí majú na Ústrednom portáli verejnej správy aktivovanú elektronickú schránku na doručenie, VšZP od začiatku júna posiela ročné zúčtovanie elektronicky, ostatní poistenci a platitelia poistného ho dostávajú poštou,“ informovala poisťovňa. VšZP pripomenula, že ročné zúčtovanie sa týka poistencov a platiteľov poistného s rôznym statusom, ktorí splnili aspoň jednu z podmienok na jeho vykonanie uvedenú v zákone o zdravotnom poistení.

Ako prvým začala VšZP zasielať výsledky ročného zúčtovania fyzickým osobám. Sú medzi nimi zamestnanci, SZČO, samoplatitelia i poistenci štátu.

Preplatok do päť eur nemusia vrátiť

K 22. júlu 2019 mala VšZP spracovaných 64,2 % ročných zúčtovaní. K tomuto dňu eviduje preplatky z ročného zúčtovania vo výške 18,8 milióna eur. Nedoplatky na ročnom zúčtovaní dosiahli 29,7 mil. eur.

„VšZP vráti preplatky na účet alebo poštovou poukážkou do 45 dní odo dňa márneho uplynutia 15 dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, resp. do 45 dní odo dňa doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania, 15 dňovú lehotu na podanie námietok majú aj adresáti výkazu nedoplatkov,“ konštatovala poisťovňa. Na nich sa vzťahuje 45 dňová lehota odo dňa právoplatnosti výkazu nedoplatkov, v ktorej majú povinnosti nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť.

„V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok ani vrátiť preplatok nevzniká,“ dodala.

Nedoplatok môžu uhradiť aj cez mobilnú aplikáciu

Zdravotná poisťovňa Dôvera spraví zúčtovanie poistného za minulý rok 330 tisícom poistencov. „Výsledky ročných zúčtovaní dostane prvých 63 tisíc z nich už v tomto týždni (od 22. do 26. júla),“ informovala.

Poistenci nájdu výsledok ročného zúčtovania aj v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácie Dôvera. Prostredníctvom oboch platforiem môžu uhradiť aj prípadný nedoplatok.

„Presné informácie o výsledkoch ročných zúčtovaní, teda koľko poistencov bude mať preplatok alebo nedoplatok a v akej výške, budeme mať k dispozícii po vykonaní všetkých ročných zúčtovaní – približne v októbri tohto roku,“ konštatovala Dôvera. Zmenou v porovnaní s minulým rokom je podľa nej predĺženie lehoty na uloženie zásielky na pošte z 10 na 15 dní.

Výkaz môže prísť až do konca októbra

Union zdravotná poisťovňa v týchto dňoch pripravuje ročné zúčtovanie poistného, ktoré by mala zasielať na prelome júla a augusta. „Z tohto dôvodu ešte nemáme k dispozícii finálne čísla o celkovej výške preplatkov a nedoplatkov či počtu platiteľov poistného, ktorým zašleme ročné zúčtovanie,“ upozornila poisťovňa.

Pripomenula, že povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2018 má zdravotná poisťovňa najneskôr do 30. septembra 2019 a v prípade, že mal poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak povinnosť vykonania sa predlžuje do 31. októbra 2019.

„Union zdravotná poisťovňa každoročne vykoná približne 140 tisíc ročných zúčtovaní svojim poistencom a ich zamestnávateľom,“ konštatovala poisťovňa. Upozornila, že nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa oznamuje výkazom nedoplatkov, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do 60 dní odo dňa jeho prevzatia.

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa oznamuje prostredníctvom oznámenia o výsledku. Poisťovňa musí preplatok vrátiť najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia oznámenia.

Táto lehota pozostáva z 15 dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči výsledku a z nasledujúcej 45 dňovej lehoty na úhradu. Preplatok zdravotná poisťovňa vracia bankovým prevodom alebo poštovým peňažným poukazom na adresu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaUnion poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa