Kalavská podľa Sme rodina klamala o doplatkoch za lieky, ministerstvo však výzve Kollára nerozumie

lekáreň, lieky
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podľa hnutia Sme rodina o doplatkoch za lieky klamala. Hnutie upozornilo, že od 1. októbra 2019 bude platiť nové opatrenie rezortu o úhradách a doplatkoch za lieky, ktoré prináša drastické zmeny v neprospech slovenských pacientov. Ministerka zdravotníctva v reakcii na hnutie uviedla, že na rozhodnutí a vypracovaní revízie úhrad sa pracuje.

Ako informovalo ministerstvo, každý minister od rok 2011 podpisuje podľa zákona každé tri mesiace revíziu úhrad. Revízia bude podľa ministerstva podpísaná 15. októbra tohto roka a následne bude zverejnené rozhodnutie. To nadobudne platnosť o 90 dní, čo znamená, že revízia úhrad, ktorú ministerka podpíše 15. októbra 2019, bude platná 1. januára 2020.

„Dňa 14. augusta ministerka podpísala a následne ministerstvo zdravotníctva aj zverejnilo rozhodnutie, v ktorom sú všetky nami avizované zmeny úhrad už potvrdené druhostupňovým orgánom a voči ktorému nemožno podať námietky. Rozhodnutie je zároveň už zapracované aj do predbežného oznamu ministerstva o Zozname kategorizovaných liekov, ktorý bol zverejnený 27. augusta,“ uviedlo hnutie.

V niektorých prípadoch alternatíva neexistuje

Viacerým skupinám pacientov napríklad s leukémiou alebo pľúcnou artériovou hypertenziou podľa hnutia Sme rodina stále hrozia ďalšie doplatky rádovo v stovkách až tisíckach eur. Ako uviedlo, nové opatrenie o úhradách a doplatkoch za lieky je navrhnuté tak, že v niektorých prípadoch neexistuje alternatíva, ako sa doplatkom vyhnúť.

„Podľa ministerkou podpísaného rozhodnutia nastanú zmeny v doplatkoch napríklad pri liečivách bosentan, imatinib, erlotinib a ponatinib, ktoré môžu v jednotlivých prípadoch dosiahnuť od 1. októbra tohto roka desiatky, stovky, a v prípade ponatinibu až tisíce eur mesačne,“ informoval predseda klubu Boris Kollár.

„Preto opätovne vyzývame ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby zastavila tento postup, ktorý uprednostňuje šetrenie na úkor zdravia pacientov a výrazne zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Hnutie Sme rodina urobí všetko preto, aby chorí ľudia nemuseli doplácať nielen peniazmi, ale aj zdravím na nekompetentnosť súčasných predstaviteľov rezortu zdravotníctva,“ dodal Boris Kollár.

Úspora vo výdavkoch na lieky

„Nerozumieme teda, k čomu vyzýva pán Kollár pani ministerku, pretože na rozhodnutí a vypracovaní revízie úhrad sa pracuje, ministerstvo zdravotníctva komunikuje s lekármi, pacientskymi organizáciami a farmaceutickými firmami. Výzva pána Kollára pravdepodobne pramení z veľmi povrchných vedomostí týkajúcich sa tejto témy,“ uviedol v utorok rezort zdravotníctva.

Pri zohľadnení doterajšej spotreby všetkých kategorizovaných liekov podľa údajov rezortu zdravotníctva a Národného centra zdravotníckych informácií môže podľa hnutia predstavovať nová kategorizácia záťaž na peňaženky občanov vo výške takmer 75 mil. eur ročne na doplatkoch, ktoré pacientov nechajú uhradiť zdravotné poisťovne.

„Ceny liekov na Slovensku sa dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších spomedzi európskych krajín. Niektoré farmaceutické spoločnosti však k nám dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí. Aktuálnou novelou chceme dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel a to tak, že ak u nás pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké nikde inde, tak cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z cien iných balení toho istého lieku. Chceli by sme tak dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu cenotvorby,“ uviedlo v stanovisku ministerstvo.

Sociálne únosný doplatok

Podľa ministerstva sa pri akomkoľvek rozhodnutí prihliada v prvom rade na pacienta. „Preto by mal preňho existovať variant s nulovým alebo sociálne únosným doplatkom. Pravdaže, základom je sa vždy o spôsobe liečby poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta a vie mu odporučiť najlepšiu vhodnú prípadnú alternatívu. Ministerstvo zdravotníctva ceny liekov prehodnocuje v pravidelných intervaloch vždy v prvom rade s ohľadom na pacienta,“ uviedol rezort.

Ako ministerstvo informovalo, je otvorené diskusii či už s pacientskymi organizáciami alebo odborníkmi a hľadaním toho najlepšieho riešenia pre pacienta.

V prípade riešenia doplatku existujú podľa ministerstva v praxi viaceré možnosti. V súlade s platnou legislatívou poistenec môže svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o úhradu sumy rovnajúcej sa doplatku poistenca za liek, ak sú splnené kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.

Podľa aktuálne platnej legislatívy môže aj lekárnik poskytnúť zľavu z marže obchodného výkonu na vydaný liek, ktorá nesmie prevýšiť 50 % z výšky doplatku na liek. Poskytovanie zliav na doplatky v lekárni je plne v kompetencii lekárne.

Najviac ohrození pacienti

Ak pacient patrí do skupiny sociálne najohrozenejších (znevýhodnených) pacientov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit spoluúčasti a ak jeho úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročila v kalendárnom štvrťroku stanovený limit uvedený v zákone, zdravotná poisťovňa pacientovi uhradí čiastku, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený na bankový účet alebo na adresu trvalého pobytu pacienta automaticky, nemusí o refundáciu pacient žiadať.

Do limitu sa započítavajú len najlacnejšie náhradné lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Sumu, ktorá sa započítava do limitu spoluúčasti, si môže pacient skontrolovať na bločku z registračnej pokladnice, ktorý je vydaný v lekárni.

Rovnako výška prepočítaného doplatku, ktorá sa započítava do limitu spoluúčasti, je zverejňovaná ako súčasť zoznamov Kategorizovaných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrea KalavskáBoris Kollár
Firmy a inštitúcie Sme rodina - Boris Kollár