Jen theodore qrtlpwrlxxi unsplash.jpg

Nad ktorými druhmi poistenia uvažovať, ak ste podnikateľ? ( vofinanciach.sk)

Zameriame sa skôr na vykrytie špecifických rizík, s ktorými sa ako podnikateľ stretávate v súvislosti s vykonávanou činnosťou alebo oborom vášho podnikania. Pokiaľ sa na riziká spojené s vašim podnikaním nevzťahuje povinné zmluvné poistenie, môžete ich zabezpečiť komerčným poistením.